Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Logopedski postupci

Logopedskim postupcima ispravljaju se govorne smetnje, izaziva ili ubrzava razvoj govora, pomaže u prevladavanju jezičnih teškoća te uklanjaju problemi fonacije. Tri godine rada Kabineta logopeda u Udruzi Srce, opisala je voditeljica kabineta Renata Smrečki, prof. logoped

Kabinet logopeda formalno je u Udruzi Srce aktivan od ožujka 2010. godine, kada je prof. Božica Malekinušić honorarno radila s nekolicinom djece, no zbog velikog interesa i potrebe u zajednici, od rujna 2010. zasnovan je radni odnos na puno radno vrijeme i od tada do danas kabinet radi neprekidno, te svaki mjesec bilježi barem 2 do 3 nova javljanja roditelja u potrazi za logopedskom terapijom.

Nakon odlaska u mirovinu drage prof. Malekinušić koja je postavila temelje ovog kabineta i pronijela glas o važnosti i potrebi za logopedom na području Sv.I. Zeline i okolice, preuzela sam ulogu voditelja kabineta u ožujku 2011., nakon nekoliko godina iskustva kao školski logoped, te sam se upustila u ovu profesionalnu i osobnu avanturu koja traje do danas. Prostorni uvjeti za rad logopeda nisu bili obećavajući tog ožujka 2011., što mogu svjedočiti svi koji su dolazili na vježbe u naš stari prostor na Trgu A. Starčevića koji je bio multifunkcionalan – ured, fizikalna terapija, logopedske vježbe, pomoć u učenju..., te je u jednom danu u istom trenutku bilo prisutno i do 5 osoba koje su svaka odrađivale svoj posao, pa je uvjete za miran i neometan rad djetetu bilo prilično teško ostvariti. Opremljeni samo malim stolićem i 4 stolice, malim ormarom, puno materijala, entuzijazma i kreativnosti, svi smo željno iščekivali preseljenje u nove prostore u našu Kuću podrške Srčeko koje se i dogodilo u rujnu 2012. Od tada je okrenuta jedna nova stranica kako u radu cijele Udruge Srce, tako i u radu Kabineta logopeda.

Danas je naš kabinet suvremeno opremljen svim potrebnim dijagnostičkim, tehničkim i didaktičkim materijalima i pomagalima. Vrlo smo ponosni na sve što smo uspjeli osigurati za naše male korisnike, a o vrijednosti i kvaliteti svega što možemo ponuditi svjedoče začuđeni, zadivljeni i iznenađeni izrazi lica svih koji su u obilasku Kuće podrške Srčeko otvorili i naša vrata.

Od dijagnostičkih instrumenata posjedujemo:
1. Reynell razvojne ljestvice govora za procjenu razumijevanja i produkcije govora kod djece od 1-7 godina 2. Peabody slikovni test rječnika za provjeru receptivnog znanja jezika koji se primjenjuje od 2,5 godine nadalje
3. KORALJE – Komunikacijske razvojne ljestvice za procjenu ranog jezičnog razvoja od pojave prvih gesta do razvoja gramatike, namijenjene djeci od 8 – 30 mjeseci, ali i za veću kronološku dob ukoliko se radi o kašnjenju govorno jezičnog razvoja
4. Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja - PredČIP za procjenu jezične spremnosti za ovladavanjem početnim školskim vještinama, namijenjen djeci školskim obveznicima Također, posjedujemo i Digitalni logopedski set koji obrađuje zvučni signal korištenjem digitalnog signalnog procesiranja. Najviše se koristi u korekciji izgovora glasova i kod poremećaja slušnog procesiranja koji se mogu javiti kod jezičnih teškoća, teškoća u čitanju, pisanju i učenju, te često uz ADHD sindrom, kao i u terapiji mucanja. Sva gore navedena sredstva i pomagala, kao i kompletno namještanje kabineta financirala je ''Humanitarna udruga RTL pomaže djeci.''

Nedavno smo u sklopu Europskog projekta nabavili i Vibrofon, poseban uređaj prvenstveno namijenjen korekciji izgovora glasova, najviše glasa – r, kada uz pomoć elektromotora koji pokreće sondu prislonjenu na djetetov jezik izazivamo vibracije neophodne za pravilan izgovor glasa – r.

U korekciji izgovora i općenito oralno – motoričkih vještina koristimo pomagala iz programa TalkTools, koja smo financirali vlastitim sredstvima, a taj je program jedan od vodećih svjetskih programa za poboljšanje vještina hranjenja, gutanja i žvakanja kao preduvjeta pravilnog izgovora.

Ponosni smo i što je dvoje naših korisnika u rujnu 2013. dobilo mogućnost procjene svojih oralno motoričkih sposobnosti i izrade 6-mjesečnog terapijskog programa od strane jedne od autorica Talk Tools programa, prof. Renee Roy Hill iz Amerike. Njih dvoje bili su među 13 djece iz cijele Hrvatske koje je spomenuta stručnjakinja procjenjivala u sklopu svojeg izlaganja na Trećem hrvatskom simpoziju o ranoj intervenciji u djetinjstvu u Zadru.

Koristimo različita didaktička sredstva u obliku vježbenica, slikovnica i knjiga, multimedijalne edukativne igre za kompjuter, poučavamo roditelje za korištenje edukativnih aplikacija na tabletima, dok kod djece koja ne govore potičemo komunikaciju putem razmjene sličica (PECS) ili korištenjem znakovnog jezika za bebe (BabySigns). Surađujemo sa školskim i vrtićkim djelatnicima i asistentima u svrhu razmjene informacija o djetetovom napredovanju, savjetovanja i pružanja podrške u njihovom radu, a sve s ciljem što bolje integracije naše djece s teškoćama u njihovu matičnu sredinu.

Teškoće s kojima se susrećemo u našem kabinetu vrlo su različite – od teškoća u izgovoru glasova i razvojnih teškoća u čitaju i pisanju, sve do Downovog sindoma i poremećaja iz autističnog spektra. Upravo zbog toga, završila sam specijalističku edukaciju na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu s područja Primijenjene analize ponašanja (ABA), te postala jedan od samo 20 terapeuta u Hrvatskoj koji je prošao ovo zahtjevno teorijsko i praktično obrazovanje pod mentorstvom vodećeg svjetskog stručnjaka na području ABE iz Londona u trajanju od godine dana, a stečena znanja najviše mi koriste u radu s djecom iz autističnog spektra.

Osim gore navedenih edukacija, trudim se sudjelovati na svim relevantnim predavanjima, kongresima i simpozijima koji se tiču same struke, populacije s kojom se susrećem u Kabinetu i novih spoznaja i terapija koje bih mogla koristiti u radu s našom djecom. Godišnje u prosjeku sudjelujem na desetak edukacija što u organizaciji Udruge, što u organizaciji ostalih institucija vezanih uz moj stručni rad. Od rujna 2013. u sklopu Europskog projekta dobili smo mogućnost zapošljavanja još jednog logopeda na pola radnog vremena, pa je sada naš Kabinet 'aktivan' cijeli dan i trenutno se provodi terapija za ukupno 36 djece.

U ove 3 godine kroz kabinet je prošlo preko 75 djece, a samo u 2013. godini evidentirano je ukupno 54 djece u dobi od 2 do 23 godine, za razliku od 2012. i 2011. kad ih je bilo ukupno 38, odnosno 36. Također, u 2013. godini učinjeno je ukupno 27 inicijalnih procjena, te su sva djeca uključena u logopedski tretman kod mene ili druge kolegice. Radi usporedbe, u 2012. bilo je ukupno 15 inicijalnih procjena. Također, postoji i lista čekanja na kojoj se trenutno nalazi 10 djece. S obzirom na teškoće koje djeca imaju, u prosjeku njih 10ak godišnje završi s terapijom, neki su u tretmanu svega 6 mjeseci, dok je kod nekih zbog prirode teškoća potrebno stalno praćenje i kontinuiran rad, pa imamo i korisnike koji su u terapiji i više od 3 godine.

Mjesečno je prosječno uključeno 35 djece u kontinuiran logopedski rad (kod oba logopeda) jednom ili dva puta tjedno po 30 ili 45 minuta. Vježbe su usmjerene na uklanjanje ili ublažavanje postojećih teškoća, odnosno na korekciju izgovora glasova, poticanje razvoja govorno – jezičnih vještina, pažnje i koncentracije, te razvoj predčitačkih, čitačkih i komunikacijskih vještina. Radimo i na poboljšanju oralno – motoričkih vještina i vještina žvakanja i gutanja. Rad s djecom niže kronološke dobi s prevladavajućim teškoćama na području komunikacije, usmjeren je na izgrađivanje odnosa, razvijanje združene pažnje, sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima i slično.

Dosta djece je u posljednjih godinu dana, osim kod logopeda, uključeno i u ostale aktivnosti Udruge kao što su radna i fizikalna terapija, terapija senzorne integracije i radionice za male, pa gotovo svakodnevno surađujemo s ostalim kolegicama u zajedničkom kreiranju plana terapijskih postupaka kako bismo zajedničkim snagama postigli najbolji i najbrži uspjeh.

S obzirom na trenutnu listu čekanja koja govori o stalnoj potrebi za logopedom na ovom području, nadamo se i daljnjem uspješnom radu ovog kabineta, uz stalna usavršavanja i uvođenje novih terapijskih saznanja za naše male korisnike, koji nam svakim nasmiješenim ulaskom i izlaskom iz kabineta pružaju neiscrpnu inspiraciju i poticaj za još kvalitetniji i kreativniji rad.

Donatori

Pravni okviri