Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Integrativna radionica: Tangram II

Objavljeno: 03.02.2017 u 14:15
Integrativna radionica: Tangram II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integrativna radionica: Tangram II, treća je od ukupno devet radionica koje se provode u sklopu građanske akcije Igračku izradi - djecu iznenadi, a održat će se 14.02.2017. godine, od 11 do 13h, u prostorijama Udruge "SRCE".

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška