Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Srce u zajednici

Srce u zajednici
U 2018. godini aktivnosti projekta "Srce u zajednici" financirani su sredstvima Zagrebačke županije u iznosu od 25.000,00 kn. 

Projekt „SRCE u zajednici“  provodi se jednom godišnje, a bazira se na aktivnostima koje doprinose unapređenju kvalitete života djece s teškoćama i osoba s invaliditetom te njihovim aktivnim  sudjelovanjem u svim segmentima lokalne zajednice i šire uz istovremeno poticanje i razvoj volonterstva.  Kroz aktivno sudjelovanje djece  s teškoćama i osoba s invaliditetom zajedno s djecom urednog razvoja te ostalih marginaliziranih skupina u svim projektnim aktivnostima ojačana je međusobna potpora te se na taj način sprječava institucionalizacija.

Projektne aktivnosti projekta odnosile su se na zajedničke interaktivne susrete, druženja, keramičke i likovne radionice, komunikaciju, informiranje, i podizanje razine svijesti o mogućnostima osoba s invaliditetom i njihovog aktivnog uključivanja u sve društvene sfere.

Kroz sve projektne aktivnosti uključeni su volonteri što je dodana vrijednost projekta. Specifičnost volonterskih programa je spojiti razne društvene grupe tako da u našim programima sudjeluju učenici osnovnih i srednje škole, mlade nezaposlene osobe te ostali zainteresirani građani, ukupno njih 50.  

Ovakvim i sličnim projektima doprinosimo promidžbi  Grada Svetog Ivana Zeline i Zagrebačke županije kroz inovativne aktivnosti i pozitivne promjene. 

Ciljevi projekta:

  • jačanje podrške, razvoj samopoštovanja, samopouzdanja i socijalizacije te općeg psihofizičkog stanja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom sudjelovanjem na zajedničkim projektnim aktivnostima
  • unaprjeđenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom uvođenjem novih inovativnih usluga i sudjelovanja u lokalnoj zajednici
  • informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti građana o pravima i mogućnostima djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
  • jačanje volonterstva i međugeneracijske solidarnosti u široj lokalnoj zajednici

U 2018. godini aktivnosti projekta "Srce u zajednici" financirane su sredstvima Zagrebačke županije u iznosu od 25.000,00 kn. 

 

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška