Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Surađujmo s prirodom

Surađujmo s prirodom
Projekt se bavi povećanjem kvalitete korištenja produktivnog i slobodnog vremena  s ciljem stjecanja kompetencija za samostalniji i svakodnevni život osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u lokalnoj zajednici. Cilj ovog projekta je povećanje kvalitete življenja i stjecanje novih socijalnih vještina i rad na poboljšanju općeg psihofizičkog stanja.Uključeni korisnici će  kroz radno okupacijske i radno terapijske  aktivnosti u prilagođenom plasteniku biti potaknuti na jačanje njihovog psihofizičkog i intelektualnog razvoja.

Prilagođeni plastenik u kojem se mogu kretati osobe s tjelesnim invaliditetom te imaju jednake mogućnosti za stjecanje novih vještina od iznimne su važnosti za članove/korisnike Udruge Srce, ali i za samu lokalnu zajednicu.

U realizaciji projekta sudjeluju stručnjaci (radni terapeut, senzorno integracijski pedagog te dipl. agronom) koji su provođenjem aktivnosti i stručnim savjetima vezanim uz rad s biljkama poticali sva područja  razvoja i interakcije sa zajednicom. 

Dugoročni cilj:

 • poboljšati društvenu interakciju između žitelja lokalne zajednice i stalnih korisnika te novih korisnika usluga udruge SRCE.
 • poboljšati i unaprijediti psihofizičko i mentalno zdravlje djece s teškoćama u razvoju, kao i mladih i starijih osoba s                
 • smanjiti stigme unutar društva prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama invaliditetom

  Kratkoročni ciljevi:

 • radno terapijske i radno okupacijske aktivnosti
 • poticanje i unapređenje kognitivnog i fizičkog razvoja
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva
 • poticanje na tjelesnu aktivnost
 • poticanje brige za druge
 • stjecanje novih vještina i znanja
 • ostvariti što bolju suradnju sa školom i drugim zainteresiranim članovima lokalne zajednice
 • promicanje partnerstva i volonterstva u lokalnoj zajednici
 • budući doprinos samoodrživost - izvor financiranja za udrugu kroz prodaju sadnica, začinskog bilja
 • poticanje komunikacije i socijalizacije među generacijama, te poticanje na međugeneracijskog razumijevanje
 • ublažiti i smanjiti negativne stereotipe, pojačati pozitivne stavove zajednice prema osobama s teškoćama u razvoju
 • i invaliditetom i obrnuto

 

R.br.

Aktivnosti

Opis aktivnosti

1.

Pripremne radnje: nabava materijala za izradu adaptiranog plastenika te izrada i montaža istih

Prikupljanje ponuda dobavljača, komunikacija s izvođačima radova, savjetovanje sa stručnjacima, nadziranje radova, sastanci stručnog tima i izvođača radova.

2.

Pružanje pomoći i podrške korisnicima prilikom uređenja i održavanja vrta te njege biljaka

Volonteri su se uključivali u projekt kroz pružanje direktne podrške korisnicima pri sadnji biljaka i održavanju (usmjeravanje u radu, dodavanje pribora, podrška pri kretanju i transferu kolica). Podršku su pružali i roditelji korisnika. Upute za rad dobili su od stručnjaka , radnog terapeuta, ovisno o teškoćama pojedinih korisnika.

3.

Radne  terapijske aktivnosti od strane terapeuta (npr. prilikom sadnje stimulirati senzoriku i motoriku..)

Radno terapijske aktivnosti provodile su se grupno i individualno s korisnicima s tjelesnim i intelektualnim teškoćama, a sve u svrhu poboljšanja, razvoja  i poticanja motoričkih i kognitivnih sposobnosti svakog pojedinca. Tako se kroz rad s biljkama na kognitivnom području razvijaju koncentracija, pamćenje, strukturiranje, započinjanje i završavanje te planiranje. Na psihosocijalnom području dolazi do povećanja samopouzdanja, smanjuje  se stres, poboljšava raspoloženje, smanjuje tjeskoba i ublažava depresiju, povećava osjećaj kontrole, osjećaja mira i opuštanja, povećava osobno zadovoljstvo, povećava osjećaj ponosa i postignuća, razvoj osjećaja društvene korisnosti, poboljšava se socijalna uključenost i interakcija, razvija se osjećaj za timski rad.

4.

Uključivanje volontera i promicanje volonterstva u zajednici

Volonteri su se uključivali u projekt kroz pružanje direktne podrške korisnicima pri sadnji biljaka i održavanju (usmjeravanje u radu, dodavanje pribora, podrška pri kretanju i transferu kolica). Primjena ovakvog pristupa direktno utječe na suzbijanje i smanjivanje diskriminirajućih osjećaja prema djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom, te između ostalog oni sami razvijaju osjećaj za timski rad, društveni doprinos u lokalnoj zajednici i rade na povećanju svog samopouzdanja.

5.

Organiziranje integracijskih radionica  i zajedničkih druženja

Nakon obavljanja svih pripremnih radnji održano je nekoliko integrativnih radionica uređivanje plastenika, sadnje biljaka, održavanje. Na radionicama su sudjelovali korisnici, volonteri, roditelji i stručnjaci.

6.

Održavanje plastenika vikendom i praznicima

Održavanje plastenika vikendom i praznicima osiguravaju volonteri koji imaju dogovoren raspored i plan poslova.

7.

Upravljanje projektom i promicanje projekta

Prikupljanje ponuda izvođača, nadziranje rada, plaćanje računa, izrada izvješća o projektu, komunikacija s partnerima, suradnicima, korisnicima, volonterima, informiranje zajednice. 

8.

Suradnja sa Srednjom školom ( smjer: poljoprivredni)  u svrhu provođenja praktične nastave.

Suradnja sa srednjom školom ostvarena je kroz uključivanje učenika poljoprivrednog smjera u projekt. Kroz rad u plasteniku stekli su nova znanja i vještine te stekli iskustvo u radu s korisnicima (osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama).

 

Galerija

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška