Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

EU projekt: Podrška u zajednici/ Community support

Udruga Srce je u kolovozu 2013. godine potpisala Ugovor s Europskom unijom te time među svoje projekte uvrstila po prvi puta i ovaj financiran od strane EU.

ec.europa.eu/esf

www.strukturnifondovi.hr

www.ljudskipotencijali.hr

www.asoo.hr

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Ulaganje u budućnost

Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustavProjekt provodi Udruga "Srce" u partnerstvu: Centar za socijalnu skrb S.I.Zelina, DV Proljeće, DV Tintilinić, Osnovna škola Dragutina Domjanića, Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog, Osnovna škola Bedenica i Srednja škola Dragutina Stražimira.

Cilj nam je ovim projektom pružati neposrednu pomoć djeci s teškoćama u razvoju kako bi bila integrirana u redovan sustav školovanja (predškolsko, osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje).

Udruga Srce na ovom projektu ima 7 partnera koji su zajedno s nama zaslužni za dobivanje i provođenje ovog projekta iznimno značajnog  za lokalnu zajednicu;

 • Centar za socijalnu skrb S.I.Zelina,
 • DV Proljeće,  DV Tintilinić,
 • Osnovna škola Dragutina Domjanića,
 • Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog,
 • Osnovna škola Bedenica i
 • Srednja škola Dragutina Stražimira.

Kako bismo što bolje i kvalitetnije provodili planirane aktivnosti i pratili provedbu projekta, osnovali smo projektni tim kojeg čini niz stručnjaka iz partnerskih ustanova i  Udruge;

 • Đurđa Penava, predsjednica Udruge Srce, voditelj projekta
 • Alma Mašić Biljan, ravnateljica Centra za Socijalnu skrb, član projektnog tima
 • Andreja Gračner, pedagog Osnovne škole D. Domjanića, koordinator za obrazovanje i edukacije
 • Dolores Orbanić Biliškov, pedagog Osnovne škole K.Š.Đalskog, koordinator za radionice
 • Ivana Šokčević, Udruga Srce, socijalni pedagog
 • Antonija Kustura, Udruga Srce, logoped
 • Jelena Kovačević, Udruga Srce, administrativni/financijski suradnik na EU projektu

 Zaposlenici na projektu:

 • Ivana Šokčević, pomoć u učenju i socijalni pedagog
 • Petra Purgar, logoped (do 31.ožujka 2014.)
 • Antonija Kustura , logoped (od 1.travnja 2014.)
 • Jelena Kovačević, administrativni/financijski suradnik
 • Ana Zerec , asistent u DV Proljeće
 • Melita Posavec, asistent u DV Proljeće
 • Ana Filipović, asistent u DV Proljeće
 • Maja Kušić, asistent u DV Proljeće (do 28. veljače 2014.)
 • Ivan Kudelić,asistent u DV Proljeće (od 1.ožujka 2014.)
 • Amalija Klobučar, asistent u DV Tintilinić
 • Ivana Haramina,asistent u DV Tintilinić (do 31. listotopada 2013.)
 • Ana Vondraček, asistent u DV Tintilinić (od 4. Studenog 2013. do 9. Ožujka 2014.)
 • Renata Hundrić, asistent u DV Tintilinić (od 10. Ožujka 2014.)
 • Fran Baček, asistent u OŠ D. Domjanića
 • Sanja Pucak, asistent u OŠ D. Domjanića
 • Ivana Kušek, asistent u OŠ D. Domjanića
 • Sadet Limari Živoder, asistent u OŠ D. Domjanića
 • Karolina Poldrugač, asistent u OŠ D. Domjanića
 • Marina Bedeković, asistent u OŠ K.Š. Đalski (do 25. rujna 2013.)
 • Ivana Fučkan, asistent u OŠ K.Š.Đalski (od 25. rujna 2013.)
 • Nikolina Obad, asistent u OŠ K.Š.Đalski
 • Irena Dropulja, pomoć u učenju i asistent u OŠ K.Š.Đalski
 • Jadranka Bedeković, asistent u OŠ Bedenica
 • Nikola Kušec, asistent u OŠ Bedenica
 • Suzana Drača, asistent  u SŠ D. Stražimira        

Oprema:

Udruga Srce je kroz ovaj projekt osigurala i ponešto opreme za partnerske škole, sukladno potrebama.

Osnovna škola D. Domjanića: Računalo, Printer/skener

Osnovna škola Bedenica: Digitalni logopedski set, Logo testovi

Osnovna škola K.Š. Đalski: Računalo, Strunjača, Didaktički materijali

Udruga Srce: Računalo, Vibrofon, Flipchart, Fotoaparat, Stroj za uvezivanje 

Edukacije

Edukacije za asistente u nastavi i vrtiću odvijale su se u rujnu 2013. godine u trajanju od 4 dana koje je provodio direktor Centra znanja PROFECTUS, Darko Kobetić, prof.rehabilitator. Na edukacijama je sudjelovalo 19 asistenata u nastavi i vrtiću. Cilj ove edukacije bio je pobliže upoznati asistente s radom s djecom s teškoćama u razvoju, educirati ih za što kvalitetnije provođenje i obavljanje posla te ih potaknuti da pozitivno djeluju na članove lokalne zajednice i samim time šire empatiju prema djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom kao punopravnih članova društva.

Edukacije su osmišljene kao interaktivne te su svi aktivno sudjelovali, iznoseći svoje stavove i zapažanja  te su zatražili savjete prof. Kobetića kako bi im pomogao u rješavanju potencijalnih poteškoća u radu.

Edukacija za učitelje:

Na edukaciji za učitelje sudjelovalo je 35 učiteljica iz Osnovnih škola Dragutina Domjanića, K.Š.Đalskog i Bedenice te Srednje škole Dragutina Stražimira. Edukacija je trajala 2 dana, a provodio ju je direktor Centra znanja PROFECTUS Darko Kobetić, prof. rehabilitator. Kroz edukaciju učiteljima su pobliže i na konkretnim primjerima pojašnjene metode i postupci rada s djecom s teškoćama u razvoju, ovisno o teškoći.  Učitelji su aktivno sudjelovali na edukaciji te su predstavljali teškoće s kojima se susreću u radu te zajednički raspravljali o mogućim rješenjima.

Edukacija za odgajatelje

Na edukaciji za odgajatelje koju je provodila u dvije skupine prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar u veljači 2014. godine sudjelovale su 53 odgajateljice iz DV Proljeće i DV Tintilinić.  Edukacija je bila usmjerena na djecu s autizmom i poremećajima iz autističnog spektra. Pri samom apliciranju na ovaj projekt vrtići su pokazali potrebu za ovakvom vrstom edukacije upravo zato što je sve više djece uključeno u redovne vrtiće i metode rada s njima u vrtićkim skupinama iziskuju mnogo truda i prilagodbe. Odgajateljice su aktivno sudjelovale na edukaciji i međusobno podijelile iskustva.

Radionica za zaposlenike Udruge Srce i volontere

Radionicu za zaposlenike Udruge Srce(19) i volontere(10), održao je direktor Illyricum savjetovanja d.o.o.,  mr.sc.  Zrinski Pelajić na temu „ Timski rad, vještina komunikacije, aktivno slušanje, razrješavanje sukoba i motivacija“  u veljači 2014. godine. Zanimljiva radionica, trajala je 4 dana te su svim sudionicima dobro došli savjeti i primjeri g. Pelajića, kako postupati u poslovnoj komunikaciji te kako postići da do sukoba ne dođe ili ga što pozitivnije riješiti. Osim u poslovnom svijetu, ova nam je radionica pomogla da savjete primijenimo i u privatnom životu.

Škola za roditelje

Škola za roditelje pod stručnim vodstvom gđe Ane Ivančan, održavala se kroz 5 radionica u 5 tjedana u studenom i prosincu 2013. godine. Ana Ivančan pedagog je i roditelj te je svojim savjetima i primjerima uvelike pomogla roditeljima kako se ponašati s djecom i kako ih što kvalitetnije usmjeravati kroz život. Roditeljske brige svakodnevna su zadaća svakog roditelja te se često nalaze u izazovnim situacijama prilikom odgoja. Podrazumijeva se kako svaki roditelj za svoju djecu želi samo najbolje, no ponekad je i njima potrebna pomoć u svladavanju. Roditelji su imali priliku kroz ovu radionicu upoznati sebe, svoju djecu i njihove potrebe te međusobno podijeliti poteškoće na koje nailaze. Podršku koju može pružiti roditelj roditelju od velikog je značaja za jačanje društva i poboljšanje odnosa.

 

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška