Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Ciljevi

Ciljeve Udruga ostvaruje kroz slijedeće djelatnosti

 • okuplja djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te njihove obitelji i druge zainteresirane građane s ciljem realizacije programa Udruge;
 • vodi evidencije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, identificira i obrađuje podatke o njihovoj problematici (znanstveno-istraživački rad), te se zalaže za njeno uklanjanje;
 • angažira stručnjake različitih profila iz pojedinih područja značajnih za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom (logoped, fizioterapeut, rehabilitor, radni terapeut, socijalni radnik i dr.) za terapeutski rad;
 • potiče pozitivnu komunikaciju među djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima;
 • organizira radionice, igraonice i pomoć u učenju za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom čime doprinosi unapređenju njihova psihosocijalnog rasta i razvoja;
 • organizira društvene, kulturne, zabavne, sportske i rekreativne aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, njihove roditelje i obitelji i druge zainteresirane građane;
 • organizira poludnevni boravak za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom; te organizira provođenje njihovog slobodnog vremena;
 • organizira grupe podrške za roditelje djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom; pruža pravnu i psihosocijalnu pomoć i savjetovanje roditeljima djece s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom
 • potiče djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom na bavljenje sportom;
 • organizira terapijsko jahanje, te osigurava mogućnost stručnog usavršavanja članova udruge za provođenje terapijskog jahanja;
 • organizira plivanje i terapiju za osobe s invaliditetom po Halliwick metodi kojom se djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom podučava plivanju; te i osigurava stručni kadar i mogućnost stručnog usavršavanja članova udruge za provođenje plivanja;
 • sustavno prati i zalaže se za zapošljavanje osoba s invaliditetom; inicira, planira i provodi programe koji potiču zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz model socijalnog poduzetništva, samozapošljavanja ili zapošljavanjem kod poslodavaca;
 • zalaže se za unapređenje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te organizira istu na lokalnom nivou;
 • zalaže se za organizaciju službe prijevoza za članove Udruge
 • radi na humanizaciji odnosa prema djeci s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i problemima separacije;
 • organizira stručne skupove, savjetovanja, seminare vezane uz problematiku djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te sudjeluje na istim u organizaciji drugih udruga i institucija;
 • surađuje sa drugim udrugama i savezima osoba s invaliditetom, te pravnim i fizičkim osobama na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom;
 • sudjeluje u zajedničkim akcijama i realizaciji projekata sa drugim udrugama i savezima u koje je Udruga udružena kao i udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom te drugim pravnim i fizičkim osobama s kojima je Udruga povezana u mrežu suradnika;
 • inicira, planira i realizira programe koji potiču volonterski rad;
 • izdaje stručni časopis i literaturu vezanu uz tematiku osoba s invaliditetom; te objavljuje i oglašava svoj rad putem medija;
 • potiče sve pravne i fizičke osobe na prilagođavanje postojećih javnih i poslovnih objekata i površina, te poštivanje zakonskih normi prigodom izgradnje novih objekata koji se koriste u javne i poslovne svrhe, a u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera i omogućavanja mobilnosti i pristupačnosti;
 • sudjeluje u kreiranju politike za osobe s invaliditetom na lokalnom nivou, prati i predlaže izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa u korist osoba s invaliditetom;
 • zalaže se za poštivanje prava osoba s invaliditetom, zastupa prava i interese osoba s invaliditetom koje se ne mogu samostalno zastupati, te pruža pomoć pri ostvarivanju pojedinih prava putem instituta zagovaranja pred nadležnim institucijama;
 • bavi se drugim djelatnostima koje su od interesa za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom sukladno zakonskim propisima.

Donatori

Pravni okviri