Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Organizacijska struktura Udruge

Upravni odbor Udruge Srce

 • Đurđa Penava - predsjednica Upravnog odbora i predsjednica Udruge Srce
 • Zdenka Kotarski - dopredsjednica
 • Valentina Nedelić - tajnica
 • Božena Bukal - član Upravnog odbora
 • Dubravka Geller - član Upravnog odbora

Nadzorni odbor Udruge Srce

 • Ljiljana Žigrović - predsjednica Nadzornog odbora
 • Verica Kos - član Nadzornog odbora
 • Andriana Guštović - član Nadzornog odbora

Osobe, ovlaštene za zastupanje Udruge, pojedinačno

 • Đurđa Penava, predsjednica
 • Zdenka Kotarski, dopredsjednica

Odbor za komunikaciju s roditeljima i članovima

 • Valentina Nedelić, Zdenka Kotarski i Dubravka Geller

Članovi Savjetodavnog tijela su:

 • Filip Ćurko, dipl.oec
 • Branka Hođa, dipl.pravnik
 • Štefica Kamenarić-Filipović, dr.med
 • Vlatka Kamenarić Blašković, profesor rehabilitator
 • Alma Mašić-Biljan, dipl.soc.radnik
 • Jelena Ćališ, mag. edukacijske rehabilitacije
 • Dragutin Stopić, dipl.ing.građ.
 • Vlasta Kašnar, dipl.oec.

Savjetodavno tijelo osnovano je 2011. godine a prvobitno je sastavljeno od 7 podupirajućih članova Udruge (od 2014. god.- 8 članova), stručnjaka iz područja zdravstva, socijalne skrbi, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, prava, ekonomije, odgoja i obrazovanja, graditeljstva i arhitekture, sa svrhom pomoći i savjetovanja o različitim pitanjima vezanim za područje djelovanja Udruge, a ovisno o potrebama Udruge.

 

Članstvo

U Udruzi Srce, na dan 31.12.2017. godine registrirano je 120 člana koji su korisnici jedne ili više socijalnih usluga, a od toga; 

59 redovnih, 38 pridruženih, 6 podržavajućih, 14 članova koji koriste povlastice i 3 počasna člana

Počasni članovi Udruge Srce su: Vlado Žigrović, Bojan Bertek i Dalibor Brebrić

 

Volonterizam

 • u 2017. godini, radu Udruge SRCE sudjelovalo je 91 volontera, 28 muških i 63 ženskih volontera
 • 33 volontera sudjelovala su u organizaciji većih humanitarnih akcija Udruge, jednom godišnje
 • ukupan broj ostvarenih volonterskih sati u 2017. godini iznosi 4.630 sati

 

 Popis djelatnika

KOORDINATORICA RADA UDURGE

Đurđa Penava

VODITELJICA EU PROJEKATA

Jelena Ferin

KOORDINATORICA ASISTENATA

Nikolina Sičaja

ADMINISTRATIVNI STRUČNA SURADNICA

Antonija Trcak

RADNA JEDNICA DNEVNIH/GRUPNIH AKTIVNOSTI

Vlado Biršl, Marija Dugac, Mara Juroš, Martina Bertović (Z),

Marina Sakmardi (PD), Sanja Spasić Bičak, Amalija Jalžabetić (SO)

STRUČNI INDIVIDUALNI RAD

Jelena Martan (logoped),

Mara Juroš (radni i senzorni terapeut) > Martina Bertović (radni terapeut – zamjena),

Barbara Miletić (psiholog),

Marina Sakmardi (fizioterapeut) > Ivana Crnologor Krkač (fizioterapeut- zamjena)

USLUGE ASISTENCIJE

Pomoćnici u vrtiću

Melita Posavec, Ana Zerec, Anamarija Bobinec, Josipa Barišić, Marija Čuča

Osobni asistenti

Dorian Škof, Josip Prugovečki, Danijela Bobinec, Dubravka Bertek, Manuela Lučić, Suzana Gregurić, Ivana Crnologor Krkač, Ivanka Ivanić, Petra Nizek, Tajana Bastalec, Ivan Kihalić

POMOĆNI POSLOVI

Ljubica Zajec, Ivan Kihalić, Marina Klarić

 

Organizacijska strukrura djelatnika

 

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška