Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Organizacijska struktura Udruge

Upravni odbor Udruge Srce

 • Đurđa Penava - predsjednica Upravnog odbora i predsjednica Udruge Srce
 • Zdenka Kotarski - dopredsjednica
 • Valentina Nedelić - tajnica
 • Božena Bukal - član Upravnog odbora
 • Dubravka Geller - član Upravnog odbora

Nadzorni odbor Udruge Srce

 • Ljiljana Žigrović - predsjednica Nadzornog odbora
 • Verica Kos - član Nadzornog odbora
 • Andriana Guštović - član Nadzornog odbora

Osobe, ovlaštene za zastupanje Udruge, pojedinačno

 • Đurđa Penava i Zdenka Kotarski

Odbor za komunikaciju s roditeljima i članovima

 • Valentina Nedelić, Zdenka Kotarski i Dubravka Geller

Članovi Savjetodavnog tijela su:

 • Filip Ćurko, dipl.oec
 • Branka Hođa, dipl.pravnik
 • Štefica Kamenarić-Filipović, dr.med
 • Vlatka Kamenarić Blašković, profesor rehabilitator
 • Alma Mašić-Biljan, dipl.soc.radnik
 • Jelena Ćališ, mag. edukacijske rehabilitacije
 • Dragutin Stopić, dipl.ing.građ.
 • Vlasta Kašnar, dipl.oec.

Savjetodavno tijelo osnovano je 2011. godine a prvobitno je sastavljeno od 7 podupirajućih članova Udruge (od 2014. god.- 8 članova), stručnjaka iz područja zdravstva, socijalne skrbi, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, prava, ekonomije, odgoja i obrazovanja, graditeljstva i arhitekture, sa svrhom pomoći i savjetovanja o različitim pitanjima vezanim za područje djelovanja Udruge, a ovisno o potrebama Udruge.

 

Članstvo

U Udruzi Srce, na dan 23.3 2015.godine registrirano je 176 člana, od toga; 

55 redovnih, 111 pridruženh, 7 podržavajućih i 3 počasna

Počasni članovi Udruge Srce su: Vlado Žigrović, Bojan Bertek i Dalibor Brebrić

 

Volonterizam

 • u 2015. godini, radu Udruge SRCE pomogao je 151 volonter, 45 muških i 106 ženskih volontera
 • 72 volontera sudjeluje u organizaciji većih humanitarnih akcija Udruge, jednom godišnje
 • ukupan broj ostvarenih volonterskih sati u 2015. godini iznosi 4.772 sati

Popis djelatnika u 2016.

KOORDINATORICA RADA UDURGE:

Đurđa Penava

VODITELJICA EU PROJEKATA

Jelena Kovačević

KOORDINATORICA ASISTENATA:

Nikolina Sičaja
POLUDNEVNI BORAVAK "KLUB SRCE":
Vlado Biršl, Marija Dugac, Mara Juroš, Saša Pavlović, Marina Sakmardi
VODITELJICA LOGOPEDSKOG KABINETA
 Jelena Martan
PODRŠKA U ZAJEDNICI:
Melita Posavec, Ana Zerec, Vlatka Sviben, Ivana Petrinić
OSOBNI ASISTENTI:

Ivan Kovačević, Josip Belošić, Danijela Bobinec, Dubravka Bertek, Manuela Lučić, Suzana Gregurić, Maja Medvidović, Ivanka Ivanić, Petra Nizek, Tajana Bastelec, Ivan Kihalić 

HZZ – Javni rad:

Anamarija Bobinec
POMOĆNI POSLOVI:
Ljubica Zajec, Ivan Kihalić

Donatori

Pravni okviri