Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Logopedski postupci

Logopedskim postupcima ispravljaju se govorne smetnje, izaziva ili ubrzava razvoj govora, pomaže u prevladavanju jezičnih teškoća te uklanjaju problemi fonacije.

Kabinet logopeda formalno je u Udruzi Srce aktivan od ožujka 2010. godine, kada je prof. Božica Malekinušić honorarno radila s nekolicinom djece, no zbog velikog interesa i potrebe u zajednici, od rujna 2010. zasnovan je radni odnos na puno radno vrijeme i od tada do danas kabinet radi neprekidno, te svaki mjesec bilježi barem 2 do 3 nova javljanja roditelja u potrazi za logopedskom terapijom.

Nakon odlaska u mirovinu drage prof. Malekinušić koja je postavila temelje ovog kabineta i pronijela glas o važnosti i potrebi za logopedom na području Sv.I. Zeline i okolice, ulogu voditelja kabineta u ožujku 2011. preuzela je Renata Smrečki Martinez, a od rujna 2015. godine Jelena Martan.

Prvotni prostorni uvjeti za rad logopeda u prostoru na Trgu Ante Starčevića nisu bili obećavajući jer je bio multifunkcionalan – ured, fizikalna terapija, logopedske vježbe, pomoć u učenju..., te je u jednom danu u istom trenutku bilo prisutno i do 5 osoba koje su svaka odrađivale svoj posao, pa je uvjete za miran i neometan rad djetetu bilo prilično teško ostvariti.

Danas je naš kabinet suvremeno opremljen svim potrebnim dijagnostičkim, tehničkim i didaktičkim materijalima i pomagalima. Vrlo smo ponosni na sve što smo uspjeli osigurati za naše male korisnike, a o vrijednosti i kvaliteti svega što možemo ponuditi svjedoče začuđeni, zadivljeni i iznenađeni izrazi lica svih koji su u obilasku Kuće podrške Srčeko otvorili i naša vrata.

Od dijagnostičkih instrumenata posjedujemo:

1. Reynell razvojne ljestvice govora za procjenu razumijevanja i produkcije govora kod djece od 1-7 godina

2. Peabody slikovni test rječnika za provjeru receptivnog znanja jezika koji se primjenjuje od 2,5 godine nadalje

3. Koralje – Komunikacijske razvojne ljestvice za procjenu ranog jezičnog razvoja od pojave prvih gesta do razvoja gramatike, namijenjene djeci od 8 – 30 mjeseci, ali i za veću kronološku dob ukoliko se radi o kašnjenju govorno jezičnog razvoja

4. Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja - PredČIP za procjenu jezične spremnosti za ovladavanjem početnim školskim vještinama, namijenjen djeci školskim obveznicima

5. Alat za procjenu kognitivnih sposobnosti korisnika zajedno s PCEye Explore - alat koji se može koristiti za različite procjene i testove poput sposobnosti razumijevanja, prisjećanja, čitanja i pismenosti kod neverbalne djece, brzine i kašnjenja kod kognitivne obrade podataka. Uz pomoć ovog alata i uređaja za praćenje oko mogu se snimiti podaci o praćenju oko iz bilo koje aplikacije, od interneta i e-knjiga do filmova, igrica i drugih sadržaja.

Terapijska pomagala:

Digitalni logopedski set koji obrađuje zvučni signal korištenjem digitalnog signalnog procesiranja. Najviše se koristi u korekciji izgovora glasova i kod poremećaja slušnog procesiranja koji se mogu javiti kod jezičnih teškoća, teškoća u čitanju, pisanju i učenju, te često uz ADHD sindrom, kao i u terapiji mucanja.

Vibrofon, poseban uređaj prvenstveno namijenjen korekciji izgovora glasova, najviše glasa – r, kada uz pomoć elektromotora koji pokreće sondu prislonjenu na djetetov jezik izazivamo vibracije neophodne za pravilan izgovor glasa – r.

U korekciji izgovora i općenito oralno – motoričkih vještina koristimo pomagala iz programa TalkTools, koja smo financirali vlastitim sredstvima, a taj je program jedan od vodećih svjetskih programa za poboljšanje vještina hranjenja, gutanja i žvakanja kao preduvjeta pravilnog izgovora.

Proizvodi iz područja asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije:

Broadmaker with SD Pro V6 for Windows - ovo je najnapredniji i najkompletniji Broadmaker koji se može koristiti za izradu edukativnih materijala, ali i za augmentativnu i alternativnu komunikaciju zahvaljujući ugrađenoj sintezi govora

Tobbi Comunicator - softverski paket za augmentativnu i alternativnu komunikaciju koji tekstove i simbole pretvara u razumljiv govor, a omogućuje i korištenje računala.

Kompletno namještanje kabineta financirala je Humanitarna udruga „RTL pomaže djeci'', a ostalu opremu, pomagala i materijale Udruga je osigurala kroz europski projekt, donacijama građana te vlastitim sredstvima.

Ponosni smo i što je dvoje naših korisnika u rujnu 2013. dobilo mogućnost procjene svojih oralno motoričkih sposobnosti i izrade 6-mjesečnog terapijskog programa od strane jedne od autorica Talk Tools programa, prof. Renee Roy Hill iz Amerike. Njih dvoje bili su među 13 djece iz cijele Hrvatske koje je spomenuta stručnjakinja procjenjivala u sklopu svojeg izlaganja na Trećem hrvatskom simpoziju o ranoj intervenciji u djetinjstvu u Zadru.

Koristimo različita didaktička sredstva u obliku vježbenica, slikovnica i knjiga, multimedijalne edukativne igre za kompjuter, poučavamo roditelje za korištenje edukativnih aplikacija na tabletima, dok kod djece koja ne govore potičemo komunikaciju putem razmjene sličica (PECS) ili korištenjem znakovnog jezika za bebe (BabySigns). Surađujemo sa školskim i vrtićkim djelatnicima i asistentima u svrhu razmjene informacija o djetetovom napredovanju, savjetovanja i pružanja podrške u njihovom radu, a sve s ciljem što bolje integracije naše djece s teškoćama u njihovu matičnu sredinu.

Teškoće s kojima se susrećemo u našem kabinetu vrlo su različite – od teškoća u izgovoru glasova i razvojnih teškoća u čitaju i pisanju, sve do Downovog sindoma i poremećaja iz autističnog spektra. Upravo zbog toga, završila sam specijalističku edukaciju na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu s područja Primijenjene analize ponašanja (ABA), te postala jedan od samo 20 terapeuta u Hrvatskoj koji je prošao ovo zahtjevno teorijsko i praktično obrazovanje pod mentorstvom vodećeg svjetskog stručnjaka na području ABE iz Londona u trajanju od godine dana, a stečena znanja najviše mi koriste u radu s djecom iz autističnog spektra.

Mjesečno je prosječno uključeno 35 djece u kontinuiran logopedski rad  jednom ili dva puta tjedno po  45 minuta. Vježbe su usmjerene na uklanjanje ili ublažavanje postojećih teškoća, odnosno na korekciju izgovora glasova, poticanje razvoja govorno – jezičnih vještina, pažnje i koncentracije, te razvoj predčitačkih, čitačkih i komunikacijskih vještina. Radimo i na poboljšanju oralno – motoričkih vještina i vještina žvakanja i gutanja. Rad s djecom niže kronološke dobi s prevladavajućim teškoćama na području komunikacije, usmjeren je na izgrađivanje odnosa, razvijanje združene pažnje, sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima i slično.

Dosta djece je u posljednjih godinu dana, osim kod logopeda, uključeno i u ostale aktivnosti Udruge kao što su radna i fizikalna terapija, terapija senzorne integracije i radionice za male te je suradnja s ostalim kolegicama iz Udruge kao i stručnih suradnika iz škole i vrtića gotovo svakodnevna u zajedničkom kreiranju plana terapijskih postupaka kako bismo zajedničkim snagama postigli najbolji i najbrži uspjeh.

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška