Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Radno - terapijski postupci

Radno-terapijski postupci namijenjeni su osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno, ili kombinacijom navedenoga.

Radno-terapijski postupci provode se isključivo kroz funkcionalnu, pojedincu svrsishodnu aktivnost, tj. kroz bilo koju svakodnevnu aktivnosti iz područja smozbrinjavanja, produktivnosti i slobodnog vremena. Bitno je da se korisniku omogući da sudjeluje u onim aktivnostima koje on sam izabere i koje za njega imaju svrhu i značenje u životu. 

Medij za provođenje je raznolik. Ako su u program uključena, djeca onda je medij za postizanje svih ciljeva (koji su postavljeni u dogovoru s roditeljima) najčešće igra. Kod odraslih osoba medij može biti: kuhinja. gdje se provode aktivnosti vezane uz hranjenje i pripremu jela, kupaonica (pranje ruku, održavanje oralne higijene, sl...), te soba, u kojoj se provode aktivnosti odijevanja i svlačenja, pisanja, sl... 

Čest medij za provedbu ovih aktivnosti u Udruzi Srce su i kreativne radionice. One se provode grupno, ali svaka komponenta aktivnosti je pojedincu dodijeljena s namjerom i svrhom obnavljanja i održavanja senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih komponenti.

Glavni cilj radno-terapijskih postupaka je da dijete/odrasla osoba bez obzira na razlog i poteškoće vezane uz njihova razvojna odstupanja ili invaliditet postignu što veći stupanj samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Mara Juroš, bacc.therap.occup.

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška