Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Senzorna intergracija

U posljednje vrijeme sve se veći broj roditelja susreće sa pojmom senzorna integracija i pitaju se ima li to neke veze sa njihovim djetetom. Odgovor na to pitanje je da svako ljudsko biće prolazi proces senzorne integracije cijelo vrijeme svojeg života, a započinje ga još prije rođenja.

Senzorna integracija je normalan neurološki proces. Svaka osoba na dnevnoj razini prima nekakve osjete; npr. taktilne, slušne, osjećaju prosto i ljude oko sebe, itd. Sposobnost uređivanja tih osjetnih utisaka kako bi ih mogli korisno upotrijebiti i stvoriti odnos sa svojom okolinom je senzorna integracija.

Mozak stalno prima senzorne informacije (osjetni utisci), a onda ih izabire i izmjenjuje, pojačava ili smanjuje njihov prijem i tako prilagođava uvjetima u kojima se nalazimo. Kad dođe do disbalansa (neuravnoteženosti) kod primanja i obrade tih osjetnih utisaka vezanih za područje vestibularnog, taktilnog, prorioeptivnog, vizualnog ili auditivnog sustava, govorimo o poremećaju senzorne integracije.

Naime kod procesa senzorne integracije ne promatrmo 5 osnovnih vrsta osjeta (njuh, sluh, okus, vid, dodir), već promatramo osjetilne sustave:

 • vestibularni sustav – koji nam daje osjećaj našeg tijela u prostoru dok se kroz njega kreće
 • proprioceptivni – tzv. duboki osjet koji nam daje informacije o položaju dijelova tijela gdje se nalazi
 • taktilni sustav – površinski dodir
 • vizualni sustav – vid, vizualna obrada
 • auditivni sustav – percepcija, doživljaj zvuka

Uzroci poremećaja senzorne integracije mogu biti različiti, bilo u gestacijskoj ili kronološkoj dobi. Jedan od uzroka nastanka poremećaja senzorne integracije može biti majčin stres u trudnoći, kao i ako je dijete rođeno carskim rezom ili je došlo do hipoksije ili neke druge vrste traume psihičke ili organske; te ostali.

Ponašanja koja upućuju na poremaćaj senzorne integracije kod djece, najčešće su:

 • pojačana osjetljivost na jako svjetlo, zvukove, pokrete
 • neutješan plač u kojem ne pomažu standardne tehnike umirivanja
 • hod na prstima, pretjerano mu smetaju etikete na majicama, odjeća, pijesak
 • smanjena osjetljivost: želi dodir, nema osjećaj za bol kad se udari, tj ima visoku toleranciju na bol, baca se prema ljudima, zidovima
 • problemi sa koordinacijom pokreta: nespretan kad se penje, stalno padanje prilikom trčanja...
 • zaostajanje u govoru, problemi sa pisanjem kad krene u školu
 • problem sa samoregulacijom i pažnjom

Ukoliko roditelj sumnja ili pronalazi kod svog djeteta navedene simptome može sam potražiti mišljenje od senzorno integracijskog terapeuta.
On će napraviti procjenu i ustanoviti radi li se stvarno o poremećaju senzorne integracije.

Senzorna integracija provodi se u posebnoj, senzornoj sobi. To je imitacija dječjeg igrališta, ali potpuno sigurnog, koja je obogaćena dodatnom opremom kako bi dijete moglo biti adekvatno senzorno stimulirano.

Udruga Srce osigurala je svu potrebnu opremu za provođenje senzorne integracije, te i u ovom području prepoznala i zadovoljila potrebe naših korisnika.

 

Mara Juroš, bacc.therap.occup. - senzorno integracijski terapeut

 

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška