Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Usluge rehabilitacije i funkcionalnog osposobljavanja korisnika

Važnost dostupnosti socijalnih usluga u zajednici u kojoj živimo ima višestruka značenja. Prije svega, dijete odrasta i živi u matičnoj sredini, smanjuju se troškovi putovanja te dijete i roditelji imaju više vremena za provođenje slobodnih aktivnosti.

Uključivanjem u život zajednice i međusektorskom povezanošću izravno se djeluje na poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama i osoba s invaliditetom i smanjuje se potreba za institucionalizacijom te odgojem i obrazovanjem te stanovanjem u specijalnim ustanovama.
Udruga Srce pruža usluge rane intervencije, podršku kroz obrazovanje, podršku obiteljima i osobama s invaliditetom, poludnevni boravak i Klub Srce te lokalni volonterski centar.


POPIS USLUGA UDRUGE SRCE

 - RANA INTERVENCIJA

Logopedski postupci

Fizikalni tretmani

Radno terapijski postupci

Senzorna integracija

- PODRŠKA U OBRAZOVANJU

Pomoć u učenju

Pomoćnik u vrtiću

Pomoćnik u nastavi

- UKLJUČIVANJE KORISNIKA U ŽIVOT ZAJEDNICE

Osobni asistent

Poludnevni boravak

Klupske aktivnosti za mlade i odrasle osobe

- PODRŠKA RODITELJIMA I ČLANOVIMA OBITELJI

- PSIHOLOŠKA PODRŠKA

- LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR

- PODRŠKA U ZAPOŠLJAVANJU

Zapošljavanje osoba smanjene radne sposobnosti

Razvoj društvenog poduzetništva

 Detaljnije o uslugama Udruge Srce pročitajte u priloženom katalogu usluga:

 

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška