Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Raznoliki sadržaji-osnaženi naraštaji

Projektom „Raznoliki sadržaji-osnaženi naraštaji“ želi se osigurati poticajno okruženje za zdrav rast i razvoj, djece i mladih osoba s teškoćama, pružiti podršku roditeljima i članovima obitelji te nadopuniti postojeće usluge, sadržajima koji će doprinijeti kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena djece i mladih s teškoćama, rasterećenju roditelja, što će unaprijediti kvalitetu njihovog života u zajednici.

Ovaj projekt osmišljen je na temelju analize potreba djece i mladih s teškoćama i promatranja njihovog cjelovitog životnog kruženja te uz već osigurane usluge u zajednici nudi razne slobodne aktivnosti koje doprinose formiranju njihovog identiteta i osjećaju pripadnosti. Ovakve aktivnosti imaju važnu ulogu i pozitivne učinke na socijalizaciju, o čemu svjedoče brojna znanstvena istraživanja koja dokazuju kako je provođenje slobodnog vremena jedno od najvažnijih segmenata stila života mladih te da ima velik utjecaj na formiranje njihova identiteta.

Primarni cilj projekta:

  • Doprinijeti rastu i razvoju te povećanju kvalitete života djece i mladih s teškoćama u zajednici

 Sekundarni ciljevi projekta:

  • Povećati broj slobodnih aktivnosti za djecu i mlade s teškoćama u zajednici
  • Unaprijediti kvalitetu obrazovanja djece i mladih s teškoćama
  • Unaprijediti kvalitetu života u zajednici
  • Osnažiti roditelje djece i mladih s teškoćama
  • Smanjiti predrasude i stereotipe

Razdoblje provedbe: 01.11.2021.-31.12.2022.

Aktivnosti projekta. 

  • Kreativno-integrativne radionice provodit će se 1 x mjesečno u skladu s potrebama i mogućnostima svakog djeteta, a u prilagodbu sadržaja radionica biti će uključeni stručni suradnici, te u izvedbu volonteri Lokalnog volonterskog centra Zelina

  • Glazbeno- plesne radionice provodit će se 1 x mjesečno, u suradnji s vanjskim stručnim suradnikom, s iskustvom u provođenju radionica s ciljem senzibilizacije, opuštanja i stjecanja socijalnih vještina, kontrole pokreta, druženja i poticanje talenata. Od 2. do 14.mjeseca provedbe projekta. U 1. mjesecu provođenja projekta nabaviti će se oprema za izvođenje aktivnosti.

  • Radionice s roditeljima djece i mladih s teškoćama, provoditi će se 2x mjesečno, u skladu s potrebama te imajući na umu poslovnu i obiteljsku ravnotežu te poticanje roditelja na rad na sebi kako bi jednostavnije i lakše prolazili svakodnevicu.

  • Izlet u Ogulin, organizirat će se za djecu s teškoćama, roditelje, pomoćnike u vrtiću i učiteljicu iz POS Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog. Posjetiti će se Ivanina kuća bajke, razgledavanje uz vodstvo i čitanje bajki.

Izvor financiranja

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce