Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Okruženje za samoostvarenje/Self-realization environment

Objavljeno: 23.02.2021 u 15:00
Okruženje za samoostvarenje/Self-realization environment
Okruženje za samoostvarenje/Self-realization environment, projekt je izgradnje zgrade za organizirano stanovanje osoba s invaliditetom, boravak i provedbu radno-okupacijskih aktivnosti. Kroz partnerstvo s Gradom Sv. Ivan Zelina i Zagrebačkom županijom, ulaganjem u socijalnu infrastrukturu Grada, u vrijednosti 14.097.112,11 kn, doprinosimo prevenciji ulaska osoba s invaliditetom u institucijski oblik skrbi.

Ovaj projekt uvažava potrebu osoba s invaliditetom za neovisnim životom te njihovoj emancipaciji na svim životnim područjima. Mi želimo da osobe s invaliditetom budu što neovisnije u donošenju odluka o vlastitom životu te da imaju isti stupanj slobode u odnosnu na ostale građane u području obrazovanja, slobodnog vremena, ekonomskog, društvenog i političkog života.

Danas u našem društvu žive mnoge generacije, no većina još uvijek zadržava zabrinjavajuće stereotipe kojima osporava osobama s invaliditetom npr. pravo sudjelovanja u medijima, pravo na ljubav, djecu, pravo na sudjelovanje u donošenju odluka gdje i s kim će živjeti, te pravo na upravljanje svojom imovinom.

Udruga Srce želi promijeniti ovakav odnos prema osobama s invaliditetom. To su nastojanja Udruge od samih početaka. Svaka osoba je iskustveni stručnjak za svoj vlastiti život, a stvaranjem poticajnog okruženja omogućit ćemo osobama s invaliditetom priliku za samoostvarenje, slobodu i realizaciju svojeg „Ja“. Neke će osobe s invaliditetom ovaj prostor koristiti za stanovanje, neke će ovaj prostor koristiti za prijelazno razdoblje u nekoj fazi svojeg života na putu do neovisnosti. Pored prostora za organizirano stanovanje, projekt predviđa i prostor za dnevne radne aktivnosti koje će uključenim osobama dati mogućnost stjecanja radnih obveza, pripremu za ulazak u svijet rada, još jedno pravo koje je osobama s invaliditetom osporavano.

Partner na projektu je Zagrebačka županija, čiji značaj će najviše doći do izražaja u postprojektnim aktivnostima, u razvoju programa uključivanja korisnika u organizirano stanovanje.

Dodana vrijednost ovog projekta je i u postprojektnoj suradnji sa Srednjom školom Dragutina Stražimira iz Sv. Ivana Zeline i to u razvoju koncepta društveno korisnog učenja. Kroz praktične i zajedničke aktivnosti s osobama s invaliditetom u prostorijama za radno-okupacionu terapiju, učenicima srednje škole, smjer stolar, omogućit će se upoznavanje realnih prilika u društvu te lakše razumijevanje i usvajanje teorije. Pored toga, doprinijet će se i njihovoj senzibilizaciji, te razvoju solidarnosti.   

Na putu realizacije ovih ciljeva, pred Udrugom Srce je mnogo izazova, no potaknuta vizijom Udruge:  Ostvarivanje punog potencijala svake osobe za ravnopravan život u zajednici, ovaj članak završit ću poticajnom porukom poznatog znanstvenika, entuzijasta, koji nije dozvolio da ga invaliditet spriječi u realizaciji vlastitih ciljeva, Stevena Hawkinga: Budite hrabri, budite znatiželjni, budite odlučni...Može se !

Marija Dugac, voditeljica projekta

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška