Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Strategija izjednačavanja mogućnosti za OSI i djecu s teškoćama u razvoju Grada Svetog Ivana Zeline.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, (Narodne novine, broj 63/07.).

Nacionalnom strategijom stvara se sveobuhvatni domaći pravni okvir koji pretpostavlja i kontinuirano praćenje razvoja međunarodnih standarda, kako bi se osobama s invaliditetom osigurala najviša razina suvremene zaštite, pristupačnost svim pravima i njihovo ostvarivanje bez diskriminacije.

Cijeli dokument u .pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška