Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Inkluzija u zajednici

Inkluzija u zajednici
Projekt se financira od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za razdoblje od 1.9.2018. do 31.7.2019. godine u iznosu od 90.524,33 kn. temeljem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima Udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i sladih.

Sljedeći potrebe od strane obitelji djece s teškoćama, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Svetog Ivana Zeline, ovim projektom će se pružiti podrška upravo ovoj ciljanoj skupini, njihovim roditeljima, odgojiteljima, učiteljima, profesorima, stručnim suradnicima zbog što kvalitetnijeg rasta ii razvoja djeteta.

Provedbom projektnih aktivnosti odgovoriti će se na potrebe djece s teškoćama i njihovih roditelja u zajednici, uključujući sve dionike koji su ključni za njihov kvalitetan rast i razvoj (braća i sestre, vršnjaci, pomoćnici, odgojitelji, učitelji, stručna služba te stručni tim Udruge).  

Ovaj projekt nastavak je uspješne suradnje Udruge i partnera koja je počela još 2008. godine kada je uz potporu donatora i lokalnih partnera omogućena podrška u svladavanju nastavnih sadržaja te individualni rehabilitacijski postupci kod djece i mladih s teškoćama, što je rezultiralo značajnim napretkom u promicanju inkluzije u vrtićima i školama, ali i u kompletnoj lokalnoj zajednici.

Opći cilj projekta: Povećati mogućnost djece izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava da steknu znanja i vještine, usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života u skladu s vlastitim interesima i potrebama i mogućnostima.

Specifični ciljevi projekta: Promicanje jednakosti i socijalne uključenosti, Povećanje znanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unapređenje životnih vještina djece i mladih te poticanje kreativnosti i stvaralaštva

Aktivnosti projekta usmjerene su na podizanje kvalitete života i kulture življenja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, izgradi kapaciteta organizacija civilnog društva, poticanju i senzibilizaciji lokalne zajednice na projekte zdrave zajednice:

 1. Individualne usluge (logoped, radna terapija, psihosocijalna podrška, edukacijsko-rehabilitacijska podrška)
 2. Radionice za djecu s teškoćama i braću i sestre s postupcima radne terapije i pružanja psihološke podrške
 3. Pomoć u učenju za djecu s teškoćama
 4. Psihološka podrška roditeljima (individualno i grupno)
 5. Velika uskršnja potraga pisanica
 6. Dan otvorenih vrata Udruge
 7. Obilježavanje važnijih datuma u godini (Međ. Dan OSI, volonetra, Down sindroma, autizma)
 8. Provođenje radionice „Bontončić“ za djecu prvih razreda osnovnih škola
 9. Podrška učiteljima, odgojiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima od strane mobilnog stručnog tima
 10. Promocija projekta
 11. Vanjska evaluacija projekta

Projekt „Inkluzija u zajednici“ inovativni je model i pristup u lokalnoj zajednici kji objedinjuje sve građane i dionike odgoja i obrazovanja te rehabilitacijskih postupaka te zajedničkim djelovanjem omogućuje bolju socijalnu uključenost, povećanje kognitivnih i motoričkih funkcija, potiče okolinu na promjene i prihvaćanje različitosti.

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška