Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Podrška u zajednici

Podrška u zajednici

Program Podrška u zajednici bavi se poticanjem procesa prevencije institucionalizacije te integracije i inkluzije djece s teškoćama u redovne vrtiće, škole i lokalnu zajednicu kroz osnaživanje njihovog znanja i vještina uz osiguranu stručnu podršku u individualnim i grupnim terapijskim radionicama kojima se nastoji osigurati da djeca s teškoćama imaju jednak pristup uslugama i mogućnostima vezanim za ostvarivanje vlastitog potencijala.  Kroz aktivnosti ovog projekta potiče se razvoj više razvojnih područja: govor i komunikacija, razvoj motorike, kognitivni razvoj, funkcionalni  razvoj, razvoj socijalnih i emocionalnih vještina, razvoj pažnje i koncentracije, samopomoć i briga o sebi, a u provedbi projektnih aktivnosti sudjeluju stručni tim Udruge Srce (logoped, psiholog, socijalni radnik, radni terapeut, terapeut senzorne integracije, fizioterapeut, magistra primarnog obrazovanja, pomoćnici u vrtiću), stručnjaci iz škole i vrtića te roditelji djece.

Udruga Srce uspješno primjenjuje projektne aktivnosti kontinuirano od 2008. godine, tada sa smanjenim kapacitetom i za manji broj djece, a usluge logopeda trenutno koriste ukupno 32 korisnika , usluge radnog terapeuta 22 korisnika, 7 djece usluge pomoćnika u vrtićima Proljeće, Tintilinić te podružni vrtić Nespeš. Kroz godine djelovanja i rada udruge potrebe korisnika i članova lokalne zajednice su se mijenjale te je sukladno tome i pružanje i uvođenje novih inovativnih usluga usklađeno potrebama zajednice. Kontinuiranim pružanjem usluga u zajednici, ranom intervencijom te poludnevnim boravkom i podrškom u odgojno-obrazovnom procesu doprinosi se prevenciji institucionalizacije, jačanju samopouzdanja korisnika, boljim i kvalitetnijim akademskim uspjehom te povećanju kvalitete života (zdravstveno, socijalno i obrazovno) djece s teškoćama i osoba s invaliditetom.

Osim podrške korisnicima tu je izuzetno važna i kontinuirana podrška roditeljima i obiteljima kroz savjete, radionice i savjetovanja koji se svakodnevno susreću s brojnim izazovima. Također, važna je poveznica svih dionika u djetetovom životu, stoga je potrebno cjeloživotno učenje i suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama i njihovim djelatnicima koji svakodnevno rade i doprinose stvaranju inkluzivnog okruženje i važan su čimbenik u rastu i razvoju svakog djeteta, posebice djece i mladih s teškoćama.

Sve veći broj korisnika i njihove specifične potrebe iziskuju kontinuirano razvijanje novih te osiguravanje kvalitete postojećih usluga što iziskuje i dodatnu opremu i pomagala za rad sukladno uočenim potrebama kao i educiranje stručnjaka u cilju prilagođenijeg pristupa svakom korisniku. Za poboljšanje i unaprjeđenje kvalitete rada u ovoj godini nabavljena je nova oprema i pomagala, didaktički materijali te prostorno dodatno prilagođen kabinet radne terapije.

U razdoblju od 25. – 30. lipnja logopedinja Udruge Srce, Jelena Martan, sudjelovala je na ATAAC ljetnoj školi - 5 dana praktične edukacije o učinkovitom korištenju asistivne tehnologije. Kroz niz predavanja koja su prekrivala teorijske dijelove i primjere iz prakse te praktične radionice svi sudionici imali su priliku u manjim grupama izrađivati komunikacijske  materijale te raditi s različitom asistivnom tehnologijom. Asisitivna tehnologija je skup uređaja, softwarea i pomagala koja omogućuju osobama s invaliditetom (tjelesnim i intelektualnim) te osobama koja ne mogu govoriti da komuniciraju, koriste računalo, koriste ih za “upravljanje“ kućom (paljenje i gašenje svjetala, otključavanje i zaključavanje vrata, paljenje/gašenje TVa te niz drugih stvari , a sve putem pokreta očiju ili pritiskom gumba). Kabinet logopeda u Udruzi Srce od 2016. godine koristi se uređajima i opremom iz područja asistivne tehnologije: Big Points (6 komada), PCEye Explore, Tobii Comminicator 5, Tobii Dynavox Gaze Viewer, Boardmaker with SD Pro v6 for Windows, Tipkovnica Clevy u boji, ABC Maestro software, Clevy miš, HearSafe slušalice, Softver za čitanje teksta koji se ispisuje na tipkovnici i hrvatski glas Lana, Go Talk 9+ sa stalkom.

U sklopu programa Udruga osigurava kontinuirane edukacije za svoje zaposlenike za jačanje njihovih kapaciteta te osiguranje stalne kvalitete pružanja socijalnih usluga. 5. srpnja održana je edukacija „Kako zadržati standarde u pružanju socijalnih usluga i odvojiti resurse za planiranje i razvoj drugih područja djelovanja?“ pod vodstvom konzultantice Branke Peurača.

U svrhu jačanja kapaciteta stručnih suradnika Udruge Srce te suradnika iz područja odgoja i obrazovanja u lokalnoj zajednici 6. srpnja 2018. godine u Udruzi Srce održana je edukacija pod nazivom „Emocionalni izazovi u radu s ranjivim skupinama“ pod vodstvom Darka Kobetića, prof.reh., ravnatelj centra znanja PROFECTUS. Radionica je bila namijenjena djelatnicima iz područja odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi te jedinica lokalne i regionalne samouprave koji se svakodnevno u svom radu susreću i rade s djecom s teškoćama, osobama s invaliditetom te pripadnicima ostalih ranjivih skupina. Na radionici je sudjelovalo oko 70 sudionika, zaposlenici Udruge Srce te stručni suradnici iz vrtića, škola s područja Zagrebačke Županija, djelatnice Centra za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina te roditelji djece s teškoćama.

U ovoj godini program "Podrška u zajednici“ Udruga Srce financira se sredstvima Zagrebačke županije, Grada Sveti Ivan Zelina, Hrvatske elektroprivrede, a financijsku održivost ovog programa Udruga osigurava i vlastitim samoodrživim programima (skupljanje starog papira, prigodne prodaje radove, organiziranje akcija, prihod od isporuke električne energije iz solarne elektrane), donacije građana i tvrtki.

Da je ljudska dobrota neizmjerna te da je ljudsko srce toplo i veliko iznova potvrđuju akcije kojima su velikodušni pojedinci, ali i organizacije ukazale veliku čast, povjerenje i podršku našoj Udruzi, a ove godine to je bila i donacija Sportskog ribolovnog društva u iznosu od 5.000,00 kn koja će također biti utrošena za potrebe provođenja ovog programa.

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška