Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Podrška u zajednici

Objavljeno: 16.11.2020 u 11:02
Podrška u zajednici
Projekt „Podrška u zajednici usmjeren je na poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama i osoba s invaliditetom.

Sastoji od nekoliko setova aktivnosti, a to su: individualni postupci, grupne aktivnosti, osnaživanje ljudskih resursa. 

Individualni i grupni postupci uključuju radno terapijske, senzorno integracijske, te logopedske postupke, psihološku podršku, te pomoć u učenju, a provode se kroz interdisciplinarni pristup te suradnju s roditeljima, što znači da se ciljevi podrške za svako pojedino dijete određuju suradnički polazeći od njegovih postojećih vještina prema najboljim mogućim ishodima. 

U okviru projekta se osigurava svakodnevna podrška djeci s teškoćama u redovnim vrtićima kroz uslugu pomoćnika u vrtiću. 

„Podrškom u zajednici“ osigurana je i edukacija stručnjaka te podrška odgojno – obrazovnim djelatnicima u radu s djecom s teškoćama u koju su uključeni stručnjaci Udruga Srce različitih profila (psiholog, socijalni radnik, logoped, radni i senzorni terapeut, i dr.) To doprinosi razumijevanju djetetovih  teškoća, njegovih potreba te pronalaska najučinkovitijih načina zadovoljavanja tih potreba. 

Ovim projektom kontinuirano se unapređuju do sada razvijeni mehanizmi podrške obiteljima, prije svega roditeljima i skrbnicima kako bi inkluzivna praksa imala što veći pozitivan učinak na dijete, obitelj i zajednicu.  

Kroz princip uzajamnog dogovaranja, razumijevanja i zajedničkog djelovanja na unapređenju jednakog pristupa svakom članu lokalne zajednice te provedbu ciljanih aktivnosti nastoje se ublažiti i ukloniti stereotipna uvjerenja te prevenirati stigmatizacija djece s teškoćama i njihovih obitelji. 

Potpisivanjem Sporazuma o razvoju inkluzivne suradničke lokalne zajednice, dosadašnja suradnja Udruge Srce s gradom Sveti Ivan Zelina, općinom Bedenica, DV Proljeće, DV Tintilinić, OŠ D.Domjanića, OŠ K.Š. Đalskog, SŠ D. Stražimira, CZSS Sv.I.Zelina, te Domom za odrasle osobe "Skupnjak" , planira se  dugoročno nastaviti i unaprijediti. 

Projekt je financiran sredstvima Zagrebačka županije i grada Sv. Ivana Zeline.

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška