Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Srce d.o.o.

Srce d.o.o. osnovano je 24.5.2021. s ciljem stjecanja dobiti koja je namijenjena za društveno korisne ciljeve  na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti prilikom kojeg se ostvarena dobit ulaže za dobrobit zajednice – financiranje rada Udruge

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce