Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Ciljevi

Ciljevi Udruge su:

 • Zaštita  i promicanje ljudskih prava i prava na neovisno življenje te uključenost u zajednicu djece i mladih s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.
 • Aktivno sudjelovanje u razvoju i neposrednoj primjeni socijalnog modela skrbi za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i njihovih obitelji, izjednačavanje mogućnosti uz uvažavanje njihovih potreba i dostojanstva.
 • Sudjelovanje u kreiranju i zagovaranju javnih politika te stvaranje uvjeta za život u zajednici uz primjerenu podršku djece i mladih s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.
 • Razvoj volonterstva i rada Lokalnog volonterskog centra

  Ostvarivanje ciljeva  Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:

 • unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
 • obrazovanje za demokratsko građanstvo,
 • prevencija nasilja među djecom i mladima,
 • volonterstvo
 • promicanje društvene solidarnosti
 • promicanje dobrog upravljanja
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje,
 • razvoj civilnoga društva,
 • razvoj lokalne zajednice,
 • javno informiranje i mediji
 • socijalno poduzetništvo
 • trgovina - prigodna prodaja radova članova, roditelja i volontera Udruge
 • turizam - izleti za članove, djelatnike i volontere Udruge
 • ugostiteljstvo - ''kantina'' za članove, djelatnike i volontere Udruge
 • hobistička djelatnost - kartaška
 • izvedbene umjetnosti
 • vizualne umjetnosti
 • književno-nakladnička djelatnost
 • audiovizualna djelatnost
 • medijska kultura
 • besplatna pravna pomoć
 • pravo na pristup informacijama
 • pravo na zaštitu osobnih podatka
 • suzbijanje i zaštita od diskriminacije, naročito zaštita obitelji, zaštita prava djece i mladih, zaštita osoba  s invaliditetom, zaštita osoba s mentalnim oštećenjem i zaštita prava djece i mladih s teškoćama u razvoju 
 • zaštita prava na zaštitu privatnosti
 • međunarodna razvojna suradnja u području ljudskih prava, obrazovanja, civilnog društva i smanjenja siromaštva
 • međunarodna prijateljstva
 • odgoj i obrazovanje, naročito: razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava, te odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode
 • održivi gospodarski razvoj, naročito razvoj društvenog kapitala
 • socijalna pomoć i podrška
 • socijalne usluge
 • sportska rekreacija, naročito tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenje zdravlja i rekreacije; organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja; organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko rekreativnih edukativnih projekta i programa
 • organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem
 • organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi
 • informatika i računalstvo
 • neprofesijska filmska, video i fotografska djelatnost
 • podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja, naročito prikupljanje starog papira
 • energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška