Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Dionici

Korisnici

Djeca s teškoćama, osobe s invaliditetom, njihovi roditelji i obitelji

Na lokalnoj razini

Lokalna i regionalna samouprava, škole, vrtići, građani Zeline, Turistička zajednica, CZSS, lokalne udruge; Udruga mladih, Eko Zelina, Hrvatsko pjevačko društvo, Off road, Zelingradski vitezovi, DVD Zelina, Hrvatska udruga Ivančice, Zelinske mažoretkinje, Udruga umirovljenika

Na nacionalnoj razini

Ministarstva (obrazovanja i sporta, socijalne politike i mladih, zdravstva, financija) i različita tijela, službe i agencije (Nacionalna zaklada, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) te srodne ili komplementarne udruge i savezi udruga iz drugih lokalnih zajednica: Puž, Ludbreško sunce, ACT Čakovec, HSUTI, Sunce Novi Marof, Udruga invalida Križevci, Udruga osoba za pomoć s mentalnom retardacijom Đurđevac, Udruga osoba za pomoć s mentalnom retardacijom Križevci, Sveti Bartolomej Knin, IKS Petrinja, Impuls, Društvo tjelesnih invalida, Udruga za rijetke bolesti, Nada udruga za terapijsko jahanje Vrbovec, Udruga za promicanje istih mogućnosti, Savez slijepih

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška