Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Uspješno održana radionica "Komunikacijske vještine i timski rad"

Uspješno održana radionica "Komunikacijske vještine i timski rad"
Od 27. do 29. svibnja 2020. godine održana je radionica za stručnjake „Komunikacijske vještine i timski rad“ u Pučkom otvorenom učilištu Sveti Ivan Zelina, a u okviru projekta Udruge “Srce” - „Aktiviraj se, razvijaj se“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Radionicu je vodio Darko Kobetić, prof.reh., ravnatelj Centra znanja PROFECTUS, a prisustvovali su stručnjaci koji rade s marginaliziranim skupinama iz Centra za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina, Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, Grada Svetog Ivana Zeline, Krokoteksa i Udruge Srce s ciljem povećanja osobnog rasta i razvoja, a u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za osobe s invaliditetom.

Polaznici su stekli kompetencije za upravljanje komunikacijom u timskom radu. Tijekom radionice, osim što su imali priliku raditi u timovima, upoznavati sebe i sugovornike, imali su priliku i utvrđivati te osvještavati vlastite obrasce ponašanja i reagiranja u različitim izazovnim komunikacijskim okolnostima u timu. Kroz timski rad prenošenja poruka, davanja i slijeđenja uputa osvještavali su značaj održavanja pozitivne i podržavajuće atmosfere u timu kako bi svi članovi tima zadržali i razvijali entuzijazam bez obzira na uspjeh ili neuspjeh reagiranja u potencijalno konfliktnim komunikacijskim okolnostima kao i osobnu odgovornost svakog člana tima za razvoj konstruktivne atmosfere u timu. Sudionicima je prezentirana i razlika između formalne i neformalne mreže komunikacije te na koji način svaki pojedinac utječe na dinamiku u timskom okruženju.

Ovo je peti projekt Udruge Srce sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, kojim se kroz projektne aktivnosti želi doprinijeti jačanju kompetencija, samopouzdanja i samopoštovanja osoba s invaliditetom, kao i osvijestiti potencijalne poslodavce o njihovim kvalitetama i sposobnostima.

Projekt „Aktiviraj se, razvijaj se“ bavi se povećanjem mogućnosti zapošljavanja OSI, jačanjem njihovih kompetencija te povećanjem konkurentnosti na tržištu rada. Također, bavi se jačanjem kapaciteta stručnjaka koji svakodnevno neposredno rade s OSI na povećanju njihove zapošljivosti i socijalne uključenosti.

Galerija

Povratak

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce