Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Standardi kvalitete

Standardi kvalitete socijalnih usluga obuhvaćaju sedamnaest standarda kvalitete koji se primjenjuju na sve socijalne usluge, a Udruga Srce uvodi i unapređuje od 2014. godine

 • 1. Dostupnost informacija
 • 2. Dostupnost usluga
 • 3. Povezivanje i suradnja
 • 4. Procjena i planiranje
 • 5. Prijem i otpust
 • 6. Odlučivanje i samoodređenje
 • 7. Privatnost i povjerljivost
 • 8. Sigurnost od izrabljivanja
 • 9. Restriktivni postupci
 • 10. Prigovori i žalbe
 • 11. Rukovođenje
 • 12. Upravljanje
 • 13. Zaposlenici
 • 14. Rad volontera, studenata na praksi i pripravnika
 • 15. Pristupačnost okoliša
 • 16. Uvjeti prilagođeni korisnicima
 • 17. Sigurnost i zaštita

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga možete pročitati u nastavku: Pravilnik

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce