Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. do 2026. godine

Proces strateškog planiranja za razdoblje od 2016. do 2021. godine, odvijao se kroz dvodnevnu radionicu, 14. i 15. listopada 2020. u prostorijama Udruge, na kojem su sudjelovali članovi Upravnog odbora, članovi Udruge i zaposlenici Udruge.  Kroz analizu ostvarenih postignuća iz prethodnog Strateškog plana (razdoblje od 2015. do 2020.), analizu ključnih dionika i okruženja (Swot analizu), a uvažavajući postojeće resurse, definirani su novi strateški pravci i aktivnosti za novo petogodišnje razdoblje.

Definirana su 4 strateška pravca sa specifičnim ciljevima i aktivnostima postignuća. Osobe koje su sudjelovale u planiranju i oblikovanju Strateškog plana djelovanja su:

Đurđa Penava – predsjednica Udruge, Valentina Nedelić, tajnica Udruge i članica Upravnog odbora, Tomislav Nedelić – član Udruge, Marina Klarić  - članica Udruge, te sljedeći zaposlenici Udruge: Nikolina Bešlić, Josipa Barišić, Marina Sakmardi, Amalija Jalžabetić, Vlado Biršl, Jelena Martan, Martina Svitek, Vanda Canjuga. Proces izrade strateškog plana vodila je zaposlenica Udruge, Marija Dugac, magistra socijalne politike.


STRATEŠKI PLAN 2021-2026 web

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce