Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Organizacijska struktura Udruge

Organizacijsku strukturu čine:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednica
 • Dopredsjednica
 • Tajnica Udruge
 • Nadzorni odbor
 • Savjetodavno tijelo

Upravni odbor Udruge Srce

 • Đurđa Penava - predsjednica Upravnog odbora i predsjednica Udruge Srce
 • Zdenka Kotarski - dopredsjednica
 • Valentina Nedelić - tajnica
 • Božena Bukal - članica Upravnog odbora
 • Dubravka Geller - članica Upravnog odbora
 • Vlasta Kašnar - članica Upravnog odbora
 • Nikica Šimunčić-Loborec - članica Upravnog odbora

Nadzorni odbor Udruge Srce

 • Ljiljana Žigrović - predsjednica Nadzornog odbora
 • Verica Kos - član Nadzornog odbora
 • Andriana Guštović - član Nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge

 • Đurđa Penava, predsjednica
 • Zdenka Kotarski, dopredsjednica

Glasnogovornik Udruge Srce

 • Tomislav Nedelić

Članovi Savjetodavnog tijela su:

 • Filip Ćurko, dipl.oec
 • Branka Hođa, dipl.pravnik
 • Štefica Kamenarić-Filipović, dr.med
 • Vlatka Kamenarić Blašković, profesor rehabilitator
 • Alma Mašić-Biljan, dipl.soc.radnik
 • Jelena Ćališ, mag. edukacijske rehabilitacije
 • Dragutin Stopić, dipl.ing.građ.
 • Vlasta Kašnar, dipl.oec.

Savjetodavno tijelo osnovano je 2011. godine a prvobitno je sastavljeno od 7 podupirajućih članova Udruge (od 2014. god.- 8 članova), stručnjaka iz područja zdravstva, socijalne skrbi, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, prava, ekonomije, odgoja i obrazovanja, graditeljstva i arhitekture, sa svrhom pomoći i savjetovanja o različitim pitanjima vezanim za područje djelovanja Udruge, a ovisno o potrebama Udruge.

Organizacijska struktura Udruge na dan 31.12.2020. godine. 

 

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška