Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Organizacijska struktura Udruge

Organizacijsku strukturu čine:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Upravni odbor Udruge
 • Stručno vijeće Udruge
 • Nadzorni odbor Udruge
 • Savjetodavno tijelo Udruge

Predsjednica Udruge  - Đurđa Penava

Dopredsjednica Udruge - Valentina Nedelić

Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Skupštine sastavljeno od 5 (pet ) redovnih članova Udruge koje bira Skupština  na vrijeme od 4 godine.Upravni odbor čine predsjednik Upravnog odbora i četiri člana: 

 • Andriana Guštović - predsjednica Upravnog odbora
 • Ljubica Lukačić - zamjenica predsjednice Upravnog odbora
 • Božena Bukal - članica Upravnog odbora
 • Dubravka Geller - članica Upravnog odbora
 • Vlasta Kašnar - članica Upravnog odbora

Stručno vijeće Udruge je tijelo udruge sastavljan je od 5 (pet) članova, a čine ga voditelji poslovnih jedinica, organizacijskih cjelina, sekcija, podružnica, ogranaka, klubova, projekata, odnosno procesa organizacije:

 • Đurđa Penava
 • Jelena Ferin
 • Marija Dugac
 • Marina Sakmardi
 • Nikolina Bešlić

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine, a čine ga:

 • Ljiljana Žigrović - predsjednica Nadzornog odbora
 • Verica Kos - članica Nadzornog odbora
 • Zdenka Kotarski - članica Nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge

 • Đurđa Penava, predsjednica
 • Valentina Nedelić, dopredsjednica

Savjetodavno tijelo osniva Upravni odbor, a sastavljeno je od najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) podupirajućih članova Udruge ili prijatelja Udruge, stručnjaka iz različitih područja znanosti ili gospodarstva, ukoliko se ukaže potreba. Svrha Savjetodavnog tijela je praćenje i savjetovanje Upravnog odbora i Izvršnog odbora o različitim pitanjima vezanim za područje djelovanja Udruge i provedbe programa. Savjetodavno tijelo svojom stručnošću i znanjem iz svog djelokruga rada pridonosi rješavanju aktualnih potreba Udruge te ga Upravni odbor poziva pojedinačno, u manjem sastavu ili u punom sastavu ovisno o trenutnoj potrebi.

Glasnogovornik Udruge Srce

 • Tomislav Nedelić

 

 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce