Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Donatori 2010. - 2012.

Iskrena srca zahvaljujemo onima koji na bilo koji način pomažu rad Udruge i upotpunjavaju naše Srce!

 

 

 

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška