Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

suRADNIK

suRADNIK
Razvoj učinkovitih modela zapošljavanja i uključivanja osoba s invaliditetom u radne aktivnosti čime se uvažava njihova potreba za ostvarivanjem prava na rad te informiranje javnosti o mogućnostima i sposobnostima osoba s invaliditetom, smjer je u kojem se razvio projekt „suRADNIK“.

Osobe s invaliditetom, a posebno osobe s intelektualnim teškoćama bile su tijekom prošlosti diskriminirana socijalna skupina. 

Nova se politika temelji na zajedničkoj obvezi svih država članica EU da identificiraju i premoste zapreke koje stoje na putu k stvaranju jednakih mogućnosti te da promiču puno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim aspektima života.  Pristup koji je prihvatila EU utemeljen je na modelu jednakih mogućnosti i naglašava da je to više od pružanja socijalnih i zdravstvenih usluga, a cilj joj je smanjiti funkcionalna ograničenja te povećati neovisnost osoba s invaliditetom. 

Projekt “suRADNIK” kroz 12 mjeseci provedbe usmjeravati će se na  razvoj učinkovitih modela zapošljavanja i uključivanja osoba s invaliditetom u radne aktivnosti čime se uvažava njihova potreba za ostvarivanjem prava na rad.

Kroz suradnju s lokalnim poslodavcima razvijati će se novi oblik podrške u zajednici koji će osobama s invaliditetom dati priliku da u skladu s vlastitim interesima i mogućnostima rade i na taj način budu korisni.

10 osoba s invaliditetom uključiti će se u različite radne aktivnosti (posluživanje hrane i pića, čišćenje i pospremanje, pomoć u frizerskom salonu, uređenje okoliša i sl.).

Cilj projekta: Doprinijeti kvaliteti života 10 osoba s invaliditetom, uključivanjem u radne aktivnosti kroz suradnju s lokalnim poslodavcima.

Trajanje projekta: 01.01.2022. – 31.12.2022.

Vrijednost projekta: 10.436,69 eura

Rezultati projekta:

Projekt je financiran sredstvima Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland. Za više informacija posjetite web stranicu: https://www.asb.de/ 

Povratak

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce