Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), a na temelju izjave o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja „SRCE“ – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, odnosno, za Naručitelja nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN-a.

 Izjava o nepostojanju sukoba interesa će ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška