Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Program usluga za osobe s invaliditetom – Klub Srce - 2023 - 2026

Trogodišnji program za razdoblje od od 1. lipnja 2023. i traje do 31. svibnja 2026. godine.

Program usluga za osobe s invaliditetom – Klub Srce započeo se provoditi 1. lipnja 2023. i traje do 31. svibnja 2026. godine. Program je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj,  mlade i socijalnu politiku, a nastavak je prethodnih trogodišnjih programa i namijenjen osobama s invaliditetom s područja grada Sv. I. Zeline, općine Bedenica i rubnih dijelova Varaždinske županije koji nakon formalnog školovanja, nemaju dostupnih sadržaja u zajednici. Partneri Programa su Grad Sveti Ivan Zelina i Hrvatski zavod za socijalni rad Sv. Ivan Zelina.

OPČI CILJ PROGRAMA:

SPECIFIČNI CILJEVI PROGRAMA:

U program će se uključiti 29 osoba s invaliditetom (22 osobe s intelektualnim teškoćama, 6 osoba s tjelesnim teškoćama i 1 osoba s teškoćama mentalnog zdravlja) od 18 do 65 godina života ( prosječna dob je 33 godine). Za provedbu programa usluga za osobe s invaliditetom Klub Srce bit će zadužen tim voditelja i stručnih suradnika. Tijekom provedbe programa, kroz projektne aktivnosti  potiče se očuvanje, stjecanje znanja i vještina, razvoj radnih navika te aktivnosti za produktivno slobodno vrijeme čiji je temeljni cilj razvoj fizičkih, kognitivnih, socijalnih, emocionalnih i mentalnih sposobnosti osoba s invaliditetom. Kroz grupni i individualni rad u okviru usluga poludnevnog boravka osiguravaju se aktivnosti psihološke podrške, radno-okupacijskih i društvenih aktivnosti, osmišljenih na temelju individualnog planiranja. Osobe s invaliditetom moći će se vlastito izražavati kroz glazbeni, plesni, kreativni, likovni i dramski izražaj te medijsku kulturu. Na taj način će poboljšati motoriku, vizualno-logično zaključivanje, koncentraciju i pažnju. Za provedbu radnih aktivnosti uključit će se i vanjski suradnici.

U sklopu klupskih aktivnosti, planiraju se provoditi radionice inkluzivnog volontiranja gdje bi u suradnji s učenicima srednje škole, Udrugom umirovljenika i korisnika Doma za odrasle osobe „Skupnjak“ zajednički proveli aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Tijekom provedbe planiranog programa, nastavit će se suradnja sa Srednjom školom Dragutina Stražimira kroz stolarske radionice u suradnji s obrtničkim smjerom – stolari.

Usluga poludnevnog i povremenog boravka uključuje:

Aktivnosti se provode s ciljem stjecanja navika za svakodnevno funkcioniranje, razvijanje vještina donošenja odluka i izbora, stjecanje sigurnosti pri iznošenju stavova, informiranje o pravima te osvještavanje važnosti brige o vlastitom zdravlju. U prethodnim trogodišnjim programima utvrđeno je kako je korisnicima zapošljavanje jedna od nezadovoljenih potreba u svakodnevnom funkcioniranju, a dosadašnje iskustvo je pokazalo kako su osobe s invaliditetom teško zapošljiva kategorija, jer se prilikom zapošljavanja najčešće gleda njihov  invaliditet a ne njihove sposobnosti i kompetencije za radno mjesto.

Većini osoba s invaliditetom nedostaje samopouzdanja i vještina za prijavu za zapošljavanje, pa bi tijekom radno-okupacijskih aktivnosti imali priliku usavršavati vještine za razvoj radnih navika.

 U RADNO-OKUPACIJSKIM AKTIVNOSTIMA poboljšat će se vještine za razvoj radnih navika kroz produktivne radionice koje će uključivati:

U drugoj i trećoj  godini provedbe programa također se planiraju provoditi inovativni modeli radnih aktivnosti kako bi se ojačale kompetencije, samopouzdanje i samopoštovanje korisnika i povećala mogućnost ostvarivanja prava na rad.

Pri tome će posebno biti važna suradnja s dionicima u lokalnoj zajednici gdje će korisnici u sigurnim, kontroliranim i realnim uvjetima imati priliku pokazati stečena znanja, (izložbeni prostor Udruge Srce „DAR“, tvrtka Krokoteks, lokalni ugostiteljski objekti (kafići, restorani, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, Gradska knjižnica, obrti za uređenje okoliša, trgovina odjećom, i lokalni OPG). Korisnici će tako kroz volonterski rad stjecati nova iskustva, razvijati radne navike, razvijati svoje komunikacijske sposobnosti u radnom okruženju, slijediti upute i stjecati iskustva u timskom radu.

Na taj će način dobiti priliku za praktičnu primjenu stečenih znanja i njihovu generalizaciju kroz susrete s novim osobama u različitim okruženjima. Znanja i radne navike stečene kroz osobno iskustvo doprinijeti će kvaliteti u razvoju društvenog poduzetništva.

 DRUŠTVENIM AKTIVNOSTIMA razvijat će se vještine snalaženja i ponašanja u komunikaciji s drugima kroz sudjelovanje na tribinama, okruglim stolovima, manifestacijama, proslavama, izletima, kulturnim i zabavnim događanjima.

 AKTIVNOSTI PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE sastoje su se od radno-terapijskih i logopedskih postupaka te savjetovanja. Radna terapija provodi se radi postizanja optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života, logopedski postupci radi prevladavanja jezičnih i komunikacijskih teškoća te uklanjaja problema fonacije, dok se savjetovanje provodi kroz individualne razgovore radi poticanja odgovornog odnosa korisnika prema samome sebi, obitelji i društvu te stvaranja i održavanja odnosa s drugim ljudima, osnaživanja korisnika u suočavanju i svladavanju aktualnih teškoća, usvajanja novih načina djelovanja koja omogućuju promjenu.

 Aktivnosti se provode s heterogenom skupinom OSI, a obuhvaćene su osobe s intelektualnim, motoričkim i višestrukim teškoćama. Funkcioniranje u takvoj skupini donosi brojne izazove, ali kroz ranije iskustvo primijećeno je kako ova skupina potiče osobe na učenje jednih od drugih, međusobnu suradnju i pomaganje te veću razinu tolerancije. Osigurat će se rad u manjim skupinama poštujući pri tome specifične interese i mogućnosti svake uključene osobe.

 Kroz navedeni program ostvaruje se dostupnost izvaninstitucionalnih usluga s ciljem smanjivanja socijalne isključenosti i siromaštva. Programske aktivnosti osiguravaju očuvane i poboljšane funkcionalne sposobnosti korisnika za što samostalnije i kvalitetnije kreiranje i provođenje svakodnevnog života uz korištenje kreativnog i intelektualnog potencijala za dobrobit svakog korisnika, njegovu obitelj i zajednicu u kojoj se nalazi. Kroz razvoj suradničkih odnosa u lokalnoj zajednici pojačava se socijalna kohezija kojom se izbjegava marginalizacija osoba s invaliditetom te se preveniraju razlike i društvena  isključenost.

 

 

 

  

Za Udrugu Srce,

Anđelko Žagar, voditelj kampanje

„Ništa o našoj neovisnosti bez nas“

                                                                                                                                  

 

Povratak

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce