Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Objavljeno: 21.07.2022 u 15:14

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj je javna ustanova čiji je osnivač Ministarstvo demografije, socijalne politike i mladih, a pruža usluge djeci, mladeži i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Svoju djelatnost obavlja na području Karlovačke županije.

Sjedište Centra nalazi se u Jaškovu u blizini Ozlja u staroj kuriji okruženoj prekrasnim parkom, a dislocirana jedinica je u Karlovcu.

Centar pruža usluge i djeci, mladeži i odraslim osobama koje imaju višestruka oštećenja ukoliko se usluga vezana uz dodatna oštećenja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi. Centar uz svoju osnovnu djelatnost može obavljati i druge poslove kao što su radne aktivnosti na poljoprivredi, svinjogojstvu i ugostiteljstvu, zapošljavanje uz podršku, ako je to dio programa psihosocijalne rehabilitacije, odgoja, osposobljavanja ili radnih aktivnosti korisnika, te prodaja predmeta koje izrade korisnici Centra te poljoprivrednih proizvoda.

 

Djelatnost Centra je pružanje djeci i mladeži s teškoćama u razvoju (od 0-21 godine života) sljedećih vrsta socijalnih usluga: usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge, usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge, usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji, usluga rane intervencije, usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija).  Djelatnost Centra je također pružanje odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima sljedećih vrsta socijalnih usluga: usluga smještaja, usluga poludnevnog boravka, usluga cjelodnevnog boravka, usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku, usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku, usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku, usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji, usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge, usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge, usluga pomoći u kući.

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

 

Ovisno o potrebnoj podršci usluge organiziranog stanovanja pružaju se u sljedećem opsegu i trajanju:

 

Centar Ozalj je suradnik na projektu neoviSAN koji je prošao proces deinstitucionalizacije  . Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj provest će tri radionice pod nazivom “Osnaživanje kroz iskustvo“ – provedba procesa deinstitucionalizacije.

Informacije preuzete s: https://centar-ozalj.hr/

Anđelko Žagar, voditelj kampanje

„Ništa o našoj neovisnosti bez nas“

Povratak

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce