Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Edukacija za zaposlenike Doma za odrasle osobe Skupnjak

Osposobljavanje za poslove asistenta/ice osobama s mentalnim teškoćama u organiziranom stanovanju

U razdoblju od 02. do 18. ožujka 2022. održana je edukacija za zaposlenike Doma za odrasle osobe Skupnjak pod nazivom „Osposobljavanje za poslove asistenta/ice osobama s mentalnim teškoćama u organiziranom stanovanju“.

Edukacija se provodila redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Edukacija se  provela u opsegu od 165 sati. Teorijski dio trajao je 69 sati, vježbe 31 sat i praktični dio 65 sati.

Predavači edukacije bili su iz centra VALIDUS: Ada Stojanović Babić, Sabina Hotić Copetti, Elina Petričec, Marta Jalšovec, Luka Dianić, Slavenka Martinović, Martina Trakoštanec Denžić i Branko Kustura.

Galerija

Mjesto održavanja edukacije bilo je u Gradskoj vijećnici u Svetom Ivanu Zelini.

Osnovni cilj programa bio je osposobljavanje osoblja za rad sa osobama s mentalnim teškoćama u svakodnevnom životu u okviru organiziranog stanovanja, kako bi ih čim više osamostalili i ohrabrili za uključivanje u zajednicu.

Edukacija je financirana sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu projekta „neoviSAN“.

Povratak

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce