Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Edukacija za zaposlenike Udruge Srce

Osposobljavanje za poslove asistenta/ice osobama s invaliditetom u zapošljavanju/radu uz podršku

U razdoblju od 4. do 14. travnja 2022. održana je edukacija za zaposlenike Udruge Srce pod nazivom „Osposobljavanje za poslove asistenta/ice s invaliditetom u zapošljavanju i radu uz podršku“.

Trajanje programa i oblik same nastave sastojao se od 149 sati i provodio se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.  Teorijski dio trajao je 46 sati, vježbe 23 sata, dok će se na praktični dio odvojiti  80 sati.

Izvoditelji projekta bili su predavači iz centra VALIDUS: Elina Petričec (mag.paed.soc.), Marta Jalšovec (mag.soc.pol.), Luka Dianić ( radni asistent), Slavenka Martinović (prof.psiholog), Ante Badurina (prof.soc.pedagog), Martina Trakoštanec Denžić (mag.med.techn), te Branko Kustura (dipl.ing.stroj.).

Galerija

Edukacija ja održana u prostoru Gradske vijećnice u Svetom Ivanu Zelini.

Važan čimbenik i glavni cilj same edukacije bilo je osposobljavanje i osnaživanje zaposlenika, osoblja koje radi u službama podrške osobama s intelektualnim i mentalnim (psihosocijalnim) teškoćama u zajednici za pružanje podrške prilikom obavljanja određenih radnih aktivnosti.

Edukacija je financirana sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu projekta „neoviSAN“.

Povratak

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce