Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Provedba podrške članovima obitelji osoba s invaliditetom – 1 susret

U sklopu projekta „neoviSAN“ kroz 10 zajedničkih susreta provodi se kontinuirana podrška roditelja osoba s invaliditetom. Cilj zajedničkih susreta je međusobna roditeljska podrška i osnaživanje u složenom procesu roditeljstva, te poticanje na osobni rast i razvoj kao i na korake prema osamostaljivanju njihovih odraslih članova obitelji s invaliditetom.

Dana 3. ožujka 2022. godine održan je 1. susret roditelja na temu „Strahovi vezani uz proces starenja“.

Radionica je održana u prostoru Gradske vijećnice u Svetom Ivanu Zelini, u sklopu projekta „neoviSAN“, a izvoditelj same radionice bio je ravnatelj Centra znanja PROFEKTUS, g. Darko Kobetić, prof. reh.

Tijekom radionice korištene su metode razgovora, individualnog iskustvenog rada i diskusije. Odrađena je tema separacije osoba s invaliditetom od roditelja.

Cilj radionice bio je suočavanje roditelja s vlastitim mislima i idejama vezanim uz starenje njih samih i budućnosti njihove djece, nakon čega je postignut cilj radionice, što je i potvrđeno aktivnim uključivanjem svih roditelja otvaranjem prema grupi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Povratak

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce