Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Novi Zakon o socijalnoj skrbi

U Narodnim novinama objavljen je novi Zakon o socijalnoj skrbi.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_18_181.html

Povratak

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce