Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Privremeno premješten kontejner za prikupljanje starog papira za udrugu "Srce" u reciklažno dvorište

Objavljeno: 09.10.2020 u 11:31
Privremeno premješten kontejner za prikupljanje starog papira za udrugu "Srce" u reciklažno dvorište
Kontejner za prikupljanje starog papira za udrugu "Srce" privremeno je premješten u reciklažno dvorište.

Danas je maknut tzv. zeleni otok u Bocakovoj ulici, stoga je i kontejner za prikupljanje papira za udrugu "Srce" privremeno premješten u reciklažno dvorište, dok se ne osigura nova lokacija gdje će biti pod nadzorom.

Stari papir sada možete odložiti u naš kontejner koji se nalazi u reciklažnom dvorištu u Svetoj Heleni.

     

 

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška