Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Radionice Kluba Srce

Radionice Kluba Srce
Od početka provođenja „Kluba Srce“ u lipnju ove godine, svaki utorak, rezerviran je, uz neizbježnu sportsku radionicu, za edukativno-obrazovne radionice te radionice samozastupanja.

Edukativno-obrazovne radionice osmišljene su kako bi unaprijedile mentalne sposobnosti članova, te ih obogatile u smislu znanja kako bi se primjerenije i aktivnije mogli uključiti i funkcionirati u široj društvenoj zajednici u kojoj žive. Obrađivali smo razne teme povezane s psihologijom, geografijom, biologijom itd.

U mjesecu listopadu u "Klubu Srce" održavale su se edukativno- obrazovne radionice na temu biologije odnosno ljudskog tijela. Svakoga utorka "Klubaši" su odvajali jedan dio vremena za upoznavanje sa svima nama poznatom, ali nikad dovoljno savladanom ni istraženom temom ljudskog tijela. Ova serija radionica namijenjena je upoznavanju sa funkcioniranjem ljudskog tijela, od stanice pa do organizma, preko raznih tjelesnih sustava do onoga što zovemo našom osobnošću koju nam podržava i održava naš živčani sustav. Teme obrađujemo u manjim skupinama od najčešće pet ili šest članova što nam omogućuje visok stupanj interakcije članova međusobno, kao i između članova i voditelja. Radionice smo izvodili uz pomoć prezentacija na određenu temu, raznih slikovnih ilustracija jer "slika govori tisuću riječi" i diskusija nalik na male fokus grupice.

Osnovni cilj ove serije radionica jest upoznavanje naših članova sa funkcioniranjem svoga tijela, no katkad je uz to cilj bio i naučiti neke praktične vještine povezane sa, primjerice, njegom tijela.
Također nastojimo zadovoljiti i interes naših "Klubaša" kako im "učenje ne bi postalo mučenje", te održati "samoefikasnost" (očekivanja o našim kapacitetima da budemo uspješni u nekoj aktivnosti) na optimalnoj razini kako bi učenje i pamćenje bilo kvalitetnije.

Radionice samozastupanja osmišljene su za jačanje osobnih kapaciteta članova te za veći osobni angažman kako u svojoj obitelji, tako i u društvu. Razvijanjem vještina samozastupanja, članovi produbljuju vlastitu sliku o sebi, uče bolje komunicirati, donositi odluke i rješavati probleme.

Provodimo ih na razne načine; članovi često iznose vlastita iskustva povezana sa svojim osjećajima i reakcijama u podržavajućem i sigurnom okruženju, pri čemu ih prorađujemo raspravljajući, likovno se izražavajući, zamišljajući određene scenarije i svoje reakcije na njih, te igrajući različite uloge (primjerice u obliku igrokaza).
Tijekom listopada kroz radionice samozastupanja obradili smo prepoznavanje i izražavanje osjećaja kao što su ljubav, zaljubljenost , prijateljstvo, ljutnja, ...

Galerija

Povratak

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce