Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Usluga socijalnog pedagoga

Objavljeno: 26.04.2024 u 13:03
Od mnogobrojnih postojećih usluga koje Udruga Srce objedinjuje u svom djelovanju, želimo istaknuti i novu uslugu - socijalnog pedagoga. Što taj pojam konkretno znači te koja je uloga socijalnog pedagoga u rješavanju mnogobrojnih situacija, pojasnit ćemo u nekoliko rečenica.

Socijalni pedagog u Udruzi Srce  zaposlen je u sklopu projekta „Zajedno jači“ čije su aktivnosti usmjerene na stručnu prevenciju, prepoznavanje te detekciju potencijalno neprimjerenog  ponašanja i poremećaja u ponašanju, ali i na razvijanje međuvršnjačkih odnosa te prevenciju međuvršnjačkog nasilja. Usluga socijalnog pedagoga nova je u nizu socijalnih usluga koje Udruga Srce pruža na razini lokalne zajednice.

 

U periodu od rujna prošle godine, kroz aktivnosti je obuhvaćeno gotovo 600 djece s područja lokalne zajednice, grada Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenica. Važno je istaknuti kako socijalni pedagog provodi individualne i grupne postupke u kojima su također obuhvaćena djeca s istog područja te je sam rad socijalnog pedagoga usmjeren i na odrasle članove Udruge s kojima se redovito i u kontinuitetu provode grupne radionice te individualna savjetovanja s ciljem razvijanja i održavanja prosocijalnog ponašanja, socijalnih vještina te održavanja međuljudskih odnosa. Kroz izravni odgojno-savjetodavni rad, socijalni pedagog primjenjuje stečene vještine te tretira i razvija empatiju, odgovornost za vlastiti psihofizički razvoj i međusobnu socijalnu komunikaciju.

Socijalni pedagog posjeduje znanja i vještine u području: socijalne pedagogije, komunikologije i razvojne psihologije. Također, uz visok stupanj empatije i sposobnost prepoznavanja djetetovih potreba, socijalni pedagog surađuje s cjelokupnom okolinom korisnika, njegovom obitelji te raznim vrstama stručnih timova.

Galerija

Povratak

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce