Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada

U Narodnim novinama br. 18/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada, a dostupan je na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_18_188.html.

Njime je regulirano pravo na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom, koje zamjenjuje raniju naknadu do zaposlenja, a utvrđuje se u visini od 10 % minimalne plaće u neto iznosu.

Za rješavanje o predmetnom pravu nadležan je Hrvatski zavod za zapošljavanje,  a pravo pod propisanim uvjetima može ostvariti nezaposlena osoba s invaliditetom koja se vodi u evidenciji Zavoda. Za dosadašnje korisnike naknade do zaposlenja Zavod  će po službenoj dužnosti pokrenuti postupke za priznavanje prava na novčanu pomoć.

Povratak

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce