Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Održan je sastanak osobnih asistenata 15/5/2020

Održan je sastanak osobnih asistenata 15/5/2020
Uspješno je održan sastanak osobnih asistenata i voditeljice projekta/koordinatorice rada osobnih asistenata.

U petak, 15. svibnja 2020. godine održan je sastanak osobnih asistenata i voditeljice projekta/koordinatorice rada osobnih asistenata.

Osobni asistenti su na sastanku podijelili svoja dosadašnja iskustva u radu, upoznali se s novim načinom rada, stavivši naglasak na rad na siguran način koristeći zaštitnu opremu i vodeći se načelom brige o korisnicima.

Sastanci se provode u sklopu projekta "Osobni asistent" - kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Galerija

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška