Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Igračku izradi-djecu iznenadi

Igračku izradi-djecu iznenadi
U sklopu akcije "Igračku izradi-djecu iznenadi" izrađeno je 20 kompleta igračaka koje su podijeljenje djeci slabijeg imovinskog statusa na području lokalne zajednice.

Građanska akcija - financirana od strane Regionalne zaklade za lokalni razvoj Zamah

Razdoblje provedbe:  veljača 2017. – travanj 2017.

Ukupna vrijednost projekta: 13.000,00 kuna

Opći cilj projekta: Potaknuti građane Sv. Ivana Zeline na uključivanje u aktivnosti za opće dobro

Partner: SŠ Dragutina Stražimira

Suradnik: Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina

 Nastavak financiranja projekta osiguran je sredstvima Hrvatske elektroprivrede d.d. u razdoblju od lipnja 2017. - prosinca 2017. 

Osobe s invaliditetom, djeca, starije osobe i žene spadaju u  najranjivije skupine društva kojima zbog siromaštva prijeti socijalna isključenost.  Prema Državnom zavodu za statistiku, stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj je za 2015. godinu iznosila 19,4 %. Siromaštvo tijekom djetinjstva može prouzročiti kognitivne, fizičke i druge negativne posljedice, a nepovoljna situacija siromašne djece odražava se i kasnije tijekom života, što pridonosi intergeneracijskom prenošenju siromaštva. To potvrđuje i publikacija Unicefa od 2015. godine,  pod nazivom Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj. Prema istoj publikaciji, 34% djece ne posjeduje edukativne igračke za razvoj i zbog toga su u većem riziku od neurednog kognitivnog razvoja.

S druge strane, osobe s invaliditetom druga su ranjiva skupina društva koja zbog društvenih barijera ima smanjene mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima zajednice. To dovodi do njihovog niskog samopoštovanja i nemotiviranosti, socijalne isključenosti, a samim time i niže kvalitete života. Kroz akciju izrade i doniranja drvenih edukativnih igračaka za djecu slabijeg imovinskog statusa s područja grada Sv. Ivana Zeline, te uključivanjem SŠ Dragutina Stražimira kao partnera, OSI i volontera, u akciju, aktivirat će se i drugi postojeći resursi u zajednici, a ovakav način suradnje biti će primjenjiv i u budućim akcijama, projektima i programima jer predstavlja model dobrog upravljanja te povezivanja nevladinog, javnog i privatnog sektora.

Uključivanjem OSI u predloženu akciju pridonijelo je njihovom aktivnijem sudjelovanju u društvenim aktivnostima i mogućnosti da kao ravnopravni članovi društva daju vlastiti doprinos zajednici u kojoj žive. Akcija je doprinijela stimulativnom okruženju za OSI i mogućnostima za njihov osobni rast i razvoj. Sudjelovanje OSI u predloženoj akciji ima svoju ekonomsku održivost jer će stekli nove vještine i povećati vlastite kompetencije za uključivanje na tržište rada te će postati resurs za uključivanje u inicijativu društvenog poduzetništva, sukladno strateškim ciljevima Udruge „SRCE“.

Provođenjem i prezentiranjem rezultata građanske akcije, informiranjem javnosti o potrebama predškolske i školske djece slabijeg imovinskog statusa, pridonijelo se promicanju dječjih prava i interesa, a ujedno će se podiže i razina svijesti članova zajednice o mogućnostima OSI. Sve nabrojano pridonijelo je ostvarivanju ciljeva Strategije izjednačavanja mogućnosti za OSI i djecu s teškoćama u razvoju te Nacrta strategije za prava djece u Gradu Sveti Ivan Zelina, na lokalnoj razine te ostvarivanju ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj. 

Provođenje ove građanske akcije osigurano je sredstvim Hrvatske elektroprivrede do kraja 2017. godine u sklopu natječaja "Svjetlo na zajedničkom putu". 

Provedbu ove građenske akcije pogledajte na video linku - https://youtu.be/c6YKp9KPoLo

Povratak

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce