Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Strateški plan djelovanja za razdoblje 2015. do 2020. godine

Godine 2016. Udruga je provela reviziju Strateškog plana izrađenog za period od 2015. do 2020. godine. Revizija je provedena s ciljem utvrđivanja relevantnosti definiranih ciljeva, dinamike ostvarivanja ciljeva te uvođenja novih elemenata, sukladno potrebama korisnika, a utemeljeno na ponovljenoj SWOT analizi i provedenoj PESTLE analizi.

Reviziju je vodio Darko Kobetić, prof.reh., ravnatelj Centra znanja PROFECTUS, a u ime Udruge bili su uključeni slijedeći sudionici: Đurđa Penava, predsjednica – koordinator rada i financijskog poslovanja; Jelena Kovačević, izvršna direktorica – stručna suradnica; Nikolina Sičaja, stručna suradnica – koordinatorica Lokalnog volonterskog centra; Marija Dugac, voditeljica Kluba Srce; Marina Sakmardi, fizioterapeutkinja – suradnica u Klubu Srce; Mara Juroš, radna terapeutkinja – suradnica u Klubu Srce; Saša Pavlović, radna terapeutkinja – suradnica u Klubu Srce; Vlado Biršl, domar, vozač, ekonom; Jelena Martan, logopedinja; Valentina Nedelić, tajnica Udruge; Tomislav Nedelić, član Udruge; Zdenka Kotarski, potpredsjednica Udruge.

Tijekom revizije ponovljena je SWOT analiza te su utvrđene manje promjene u odnosu na rezultate SWOT analize provedene tijekom procesa izrade Strateškog plana, a iste su uvedene u već postojeću SWOT analizu Strateškog plana. Nadalje, provedena je PESTLE analiza, rezultati koje su prikazani u nastavku Dokumenta, izrađena je shema organizacije poslova koja je također prikazana u nastavku Dokumenta te je izrađen Plan implementacije Strateškog plana koji je postao sastavni dio ovog Dokumenta.

Revizijom Strateškog plana utvrđeno je kako su prvotno definirani ciljevi u potpunosti relevantni i za naredni period te se nisu mijenjali niti dopunjavali.

 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce