Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Poziv na dostavu ponuda_nabava opreme zgrade za organizirano stanovanje osoba s invaliditetom - ponovljeni postupak

Objavljeno: 24.10.2022 u 12:54

Predmet nabave je podijeljen na grupe:

  • GRUPA 2 – UREĐAJI/STROJEVI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
  • GRUPA 3 – BIJELA TEHNIKA
  • GRUPA 4 – OSTALO

Provodi se ponovni postupak nabave za grupu 2, grupu 3 i grupu 4.

Za grupu 1 se ne zaprimaju ponude.

Detaljan opis predmeta nabave definiran je priloženim Troškovnikom (Prilog I), te Shemom rasporeda opreme (Prilog II). Naručitelj je, pri definiranju tehničkih specifikacija uzeo u obzir kriterije dostupnosti za osobe s invaliditetom odnosno izvedbu prilagođenu svim korisnicima. Tako su projektnom dokumentacijom poštivane odredbe Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) te je ista izrađena na način da uključuje i kriterije dostupnosti za osobe s invaliditetom odnosno izvedbu prilagođenu svim korisnicima. Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu ili više grupa predmeta nabave međutim u slučaju javljanja na više grupa, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu.

NAPOMENA: Odredbe ovog Poziva na dostavu Ponuda odnose se na sve grupe nabave

Detaljnije informacije o nabavi možete pronaći na priloženom linku:

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/okru-enje-za-samoostvarenje-self-realization-environment-8/ 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce