Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Informiranje o pravima

Suradnja udruga i ustanova socijalne skrbi u zaštiti djece s teškoćama i osoba s invaliditetom je neizbježna. Suradnja u kombinaciji s različitim sektorima stvara sinergijske utjecaje te doprinosi dostupnosti različitih usluga i samoj kvaliteti istih.

Svi pružatelji usluga dužni su postupati u skladu s pozitivnim propisima i pravilima profesije, te osigurati korisnicima kvalitetnu uslugu usmjerenu na rješavanje njihovih poteškoća i poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije.

Osigurati primjerene uvjete za rast i razvoj djece s teškoćama i osoba s invaliditetom kontinuirani je zadatak svake društvene zajednice. Društvene barijere čine nepovoljne  životne uvjete i zato je potreba za širokim angažmanom svih dionika zajednice bitna.

Pružatelji usluga u zajednici dužni su surađivati s drugim pružateljima usluga i drugim dionicima u lokalnoj zajednici u području rada s istim korisnicima u cilju bolje usmjerenosti usluga i svrhovitog korištenja resursa, te inicirati socijalne akcije i poticati socijalne promjene u zajednici u cilju poboljšanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina.

Mnoge informacije iz ovog kataloga dokazale su da je to moguće.

Jedino razvojem ljudskog znanja te uvažavanjem vrijednosti drugih, možemo utjecati na građane, posebice mlade da razmišljaju slobodno i bez straha od nepoznatog  preuzmu odgovornost za svoja djela i svijet kao cjelinu.

Nije dovoljno samo poznavati ključne strategije, zakone, pravilinike... Potrebno je i primjenjivati njihova pravila. To nije ekonomsko pitanje, to je pitanje prioriteta.

 DJECA I MLAĐE OSOBE S INVALIDITETOM

U nastavku pročitajte prava za koja se zahtjev podnosi u nadležnom centru za socijalnu skrb:

 • doplatak za pomoć i njegu
 • osobna invalidnina
 • naknada do zaposlenja
 • status roditelja njegovatelja
 • socijalne usluge (postoji više vrsta socijalnih usluga u okviru Zakona o socijalnoj skrbi koje se mogu pružati korisnicima, ovisno o njihovim potrebama i interesima)

 OSOBE S INVALIDITETOM

U nastavku pročitajte prava za koja se zahtjev podnosi u nadležnom centru za socijalnu skrb:

 • pravo na osobnu invalidninu
 • pravo na doplatak za pomoć i njegu
 • pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • psihosocijalna podrška
 • usluga rane intervencije
 • usluga pomoć u kući
 • boravak, smještaj, organizirano stanovanje
 • pravo na naknadu do zaposlenja
 • naknada za ugroženog kupca energenata
 • usluge asistencije osobama s invaliditetom, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

 Adresa:
Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina, Ulica Braće Radić 2, 10380 Sveti Ivan Zelina

Radno vrijeme:

 • Ponedjeljak – petak 7 – 15 sati

Uredovno vrijeme sa strankama:

 • Ponedjeljak   7 – 15 sati
 • Srijeda  7 – 10,30 sati
 • Četvrtak 7 – 15 sat

Kontakti:

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce