Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Rastimo zajedno Plus

Rastimo zajedno Plus

Od studenog 2019. u Udruzi Srce provodi se program radionica s roditeljima “Rastimo zajedno Plus” pod stručnim vodstvom zaposlenica Amalije, Martine i Marine koji je namijenjen roditeljima djece s teškoćama predškolskog uzrasta. Svrha radionica jest omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti.

Program „Rastimo zajedno Plus“ razvijen je pod okriljem Ureda UNICEF-a koji će odgovoriti na specifične potrebe i interese roditelja djece s teškoćama u razvoju te ih podržati u njihovoj roditeljskoj ulozi i osnažiti za ostvarivanje izazova s kojima se susreću.

Tijekom dugogodišnjeg iskustva i kontinuiranog rada s roditeljima djece s teškoćama, prepoznata je potreba za programom kojim bi se poticalo roditelje na razmjenjivanje ideja i iskustava pružajući si uzajamnu podršku te prepoznavanju učinkovitih načina kako se nositi s opterećenjima i izazovima  u roditeljstvu.

Uz podržavajuće ozračje, ali i partnerski odnos voditeljica programa i roditelja, grupa pruža brojne mogućnosti za otkrivanje novih načina odnosa roditelja i djeteta, te kroz „vrijeme koje su uzeli za sebe“ nastoji promicati osobni rast i razvoj kompetentnosti i roditelja i djeteta.

Program „Rastimo zajedno Plus“ sastoji se od jedanaest dvosatnih konceptualno i tematski povezanih radionica s temama:

 • Svako je dijete posebno, svaki je roditelj poseban
 • Između očekivanja i prilagodbe
 • Četiri stupa roditeljstva
 • Psihološke potrebe djeteta i roditeljski ciljevi
 • Sva naša djeca i kako ih volimo
 • Slušanje – važna vještina roditeljstva
 • Kako dijete uči o svijetu oko sebe?
 • Granice: zašto i kako?
 • Roditeljske odgovornosti
 • Biti roditelj: utjecaji i izbori
 • Završetak i novi početak

U prvom ciklusu radionica u Udruzi sudjeluje 12 roditelja koji su „probili led“, pokazali snagu volje za razvoj i unaprjeđenje svojih roditeljskih kompetencija te aktivno sudjeluju u rješavanju zadataka i izazova stavljenih pred njih. Tijekom radionica koriste se različiti oblici rada, ovisno  o cilju i sadržaju pojedine teme. Izlaganja su popraćena PPT prezentacijama, a vježbe i rad na zadacima nadopunjavaju se  razgovorom na određenu temu i razmjenom iskustva u malim ili većim grupama. Tijekom svake radionice provode se različite igre koje roditelji najviše vole.

Rad s roditeljima će se nastaviti i dalje uz njihove povremene sastanke kako bi se kontinuirano osigurala podrška roditeljima.

VAŽNO: Tijekom provođenja radionica, u Udruzi je osigurano čuvanje djece što se pokazalo kao dodatna, velika motivacija roditelja jer osigurava kontinuitet dolazaka roditelja na radionice.

Za to su zaslužni volonteri Lokalnog volonterskog centra.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce