Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

EU projekt: IPAK

IPAK - inkluzija, podrška, asistencija, kvaliteta projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta OCD-a i razvoj modela novih / inovativnih socijalnih usluga

Nositelj projekta IPAK je Udruga "Put u život", PUŽ iz Zagreba. U partnerstvu sa udrugama ''Pčelice'' iz Gospića i ''Bolje sutra'' iz Koprivnice  provedba je započela 29.12.2014. Udruga Srce je suradnik na ovom projektu.

 • Provedba projekta je 12 mjeseci (od 29.12 2014. do 28.12. 2015.)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava je 749.852,27 kn.
 • Opći cilj projekta: doprinijeti učinkovitosti i sposobnosti OCD-a u pružanju socijalnih usluga djeci i mladima s invaliditetom i njihovim obiteljima
 • Specifični ciljevi projekta: Unaprijediti sposobnosti OCD-a na području Ličko-senjske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke županije i Zagreba za pružanje socijalnih usluga djeci i mladima s invaliditetom i njihovim obiteljima i ojačati međusobnu suradnju OCD-a i drugih dionika koji djeluju u pružanju socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom i njihovim obiteljima.

Aktivnosti:

 • Jačanje kapaciteta OCD-a
 • Provest ćemo modularne edukacije djelatnika, članova OCD-a i volontera usmjerene na razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima OCD-a.
 • Razvoj modela novih / inovativnih socijalnih usluga
 • Tijekom projekta razvit ćemo nove / inovativne socijalne usluge za djecu s teškoćama u razvoju / mlade s invaliditetom i njihove obitelji.
 • Suradnja s ostalim dionicima
 • Dobru praksu i pouke projekta prenijet ćemo na 15 lokalnih OCD-a, te na predstavnike drugih dionika koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga, lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora.

Promidžba i vidljivost

 • U četiri lokalne sredine organizirat ćemo promocije projekta u svrhu informiranja i podizanja svijesti.

Očekivani rezultati:

 • 10 djelatnika i 4 člana aktivna u upravljanju iz 3 partnerska OCD-a i 1 suradničkog OCD-a osposobljeno za razvoj novih usluga djeci/ mladima s invaliditetom i njihovim obiteljima i za daljnje jačanje OCD-a.
 • 60 volontera educirano, a od njih 20 osposobljeno za pružanje novih/inoviranih usluga djeci/mladima s invaliditetom.
 • Educirano 40 članova obitelji djece/ mladih s invaliditetom, a od njih 20 osposobljeno za pružanje usluge međusobne podrške.
 • 3 partnerska OCD-a imaju neophodnu IT opremu za pružanje nove socijalne usluge.
 • 3 partnerska OCD-a i 1 suradnički OCD započela su s provedbom najmanje 3 nove/inovirane socijalne usluge u svojim lokalnim zajednicama koje je koristilo najmanje 20 članova obitelji i 30 djece/mladih s invaliditetom.
 • Provedeno najmanje 930 volonterskih sati na pružanju socijalnih usluga i najmanje 50 sati na pružanju tehničke pomoći u organizaciji projektnih aktivnosti, a dobra praksa i pouke projekta prenesena na 15 lokalnih OCD-a.

Europska unija

Ulaganje u budućnost

Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce