Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Solarna elektrana ''Srce'' - Projekt dugoročne održivosti

Obzirom na veliki brojčani rast članova i njima primjerenih programa i aktivnosti Udruga od samog početka djelovanja dio financijskih sredstava osigurava vlastitim angažmanom i to prodajom unikatnih proizvoda nastalih na našim radionicama, prodajom starog papira te prodajom ulaznica za humanitarne akcije jednom do dva puta godišnje.

Kako bi proširili izvore samofinanciranja i samoodrživosti krajem 2013. godine potpisali smo Ugovor o otkupu električne energije sa Hrvatskim operaterom tržišta energijom d.o.o. na rok od 14 godina. Ugovorom se regulira otkup električne energije koja će biti proizvedena u postrojenju "Solarna elektrana Srce" lociranom na krovištu našeg objekta te na južnoj strani ograde.

Planirana ukupna godišnja proizvodnja električne energije iznosi 30.000 Kwh a prihod ostvaren prodajom proizvedene električne energije koristit ćemo za troškove održavanja zgrade, okoliša, plaćanje energenata, komunalnih usluga, troškove goriva, održavanja vozila i sl.

Zahvalni smo svima koji su su svojim donacijama ili zalaganjem, doprinijeli realizaciji ovog projekta.

 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce