Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Donatori 2008.

Iskrena srca zahvaljujemo onima koji na bilo koji način pomažu rad Udruge i upotpunjavaju naše Srce!

Iskrena srca zahvaljujemo onima koji na bilo koji način pomažu rad Udruge i upotpunjavaju naše Srce!

GRAĐEVINARSTVO STIPIĆ
ŠKRLEC I SINOVI DOO
ZAGREBAČKA BANKA
INTERUGOS
IB IVANČAN
MOTTO I OFF ROAD
IZBOR TRGOVINA
SALON LJEPOTE TEA
DRVNA INDUSTRIJA
GRAĐ-PROM
PEKARNA KRALJ
HSLS
BRAVARIJA ŠPOLJAREC
SALON IVANKA
DOMITRAN
COM GLAS
KOMING ELEKTRONIK
PROZIRNI NAMJEŠTAJ
EURO KRUG MJENJAČNICA
KUŠIĆ PROMET
INTERUJERI KLANFAR
ZETRA
KONJIČKI KLUB NADA
ALU-PAL
PUHELEK - ZELINA
POKRETNA TRGOVINA DUŽAIĆ
MARTINA D.O.O
VARMONT
TISKARA ZELINA
TURISTIČKA ZEJEDNICA GRADA SV. I. ZELINA
GRAFIČKE USLUGE JURA

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška