Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Donatori 2015.

Donatori 2015.
Hvala svim građanima, poduzetnicima i ostalim organizacijama koji su na bilo koji način pomogli u ostvarivanju naših ciljeva!
 

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška