Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Donatori 2016.

Donatori 2016.
Iskrena srca zahvaljujemo onima koji na bilo koji način pomažu rad Udruge i upotpunjavaju naše SRCE!
 

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška