Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Evaluacija usluge osobne asistencije

U sklopu projekta "Osobni asistent" provedena je evaluacija usluge od strane vanjskog stručnjaka Darka Kobetića, Centar znanja PROFECTUS.

U sklopu projekta "Osobni asistent" financiranog iz Europskog socijalnog fonda za razdoblje od 29.3.2019. do 22.3.2021. godine provedena je evaluacija usluge od strane vanjskog stručnjaka te je napisano evaluacijsko izvješće s jasnim smjernicama i uputama za daljnji razvoj usluge. U procesu evaluacije sudjelovali su svi zaposleni osobni asistenti, korisnici usluge, njihovi roditelji/skrbnici i voditeljica projekta Nikolina Bešlić. Usluga evaluacije financirana je iz sredstava Europskog socijalnog fonda. 

Zaključak evaluacije: 

Evaluacija jasno pokazuje kako su provedene sve Projektom planirane aktivnosti, postignuti su svi planirani rezultati te su ostvareni specifični ciljevi. Može se zaključiti, s aspekta vanjske evaluacije kako je Projekt uspješno proveden. U budućem periodu organizacije rada osobnih asistenata važno je ustrajati na redovitom praćenju njihova rada, osigurati supervizijsku podršku i kontinuiranu edukaciju. Evaluacijski proces je pokazao visoku kvalitetu rada osobnih asistenata, dokazao je opravdanost njihovog angažmana i isplativost ovakvog oblika pružanja podrške osobama s invaliditetom zbog prevencije izolacije i institucionalizacije osoba s invaliditetom. Usluga osobne asistencije koja je pružana kroz Projekt „Osobni asistent“, financiran sredstvima Europskog socijalnog onda, a proveden kroz Udrugu Srce treba postati standard u cilju razvoja inkluzivnog društva.
Posebno treba istaknuti činjenicu kako je Udruga „Srce“ usvojila sve preporuke prethodno evaluacijskog izvještaja i time podigla razinu kvalitete usluge osobne asistencije.

Cijelo izvješće možete pročitati i u cijelosti: 


Evaluacija_Osobni asistent_2021_final

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce