Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Radionica za roditelje korisnika usluge osobne asistencije „Uloga roditelja u životu odrasle osobe s invaliditetom“

Edukacija je financirana sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu projekta "Osobni asistent".

25. svibnja  2022. godine održana je radionica za roditelje korisnika usluge osobne asistencije pod nazivom „Uloga roditelja u životu odrasle osobe s invaliditetom“

Izvoditelj radionice bio je ravnatelj Centra znanja PROFECTUS, g. Darko Kobetić, prof.reh.

Radionica je održana u Udruzi Srce. 

Osnovni cilj radionica u sklopu projekta je jačanje kapaciteta svih ključnih dionika koji sudjeluju u planiranju i poboljšanju kvalitete usluge osobne asistencije te osnaživanje roditelja i osoba s invaliditetom za nošenje sa svakodnevnim izazovima. 

Naglasak radionice „Uloga roditelja u životu odrasle osobe s invaliditetom“ bio je osvijestiti razliku u planiranju života djeteta u odnosu na planiranje vlastitog života te u kojoj mjeri njihovi planovi ovise o planovima koje imaju za djecu. Individualnim iskustvenim radom roditelji su osvijestili faktore okruženja koji negativno utječu na njihovo funkcioniranje te su razvijali strategije za ublažavanje utjecaja tih faktora. 

Radionica je financirana sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu projekta "Osobni asistent". 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce